Zoeken

Rudie: ‘Het gaat om de maatschappelijke opdracht’

…draait om de maatschappelijke doelstelling en om de eerstelijnszorg te verbinden met partijen om hen heen. Zorg wordt zo beter georganiseerd. Dit heeft impact op de gezondheid van inwoners en…

Drenthe Flevoland

Drie vragen aan: adviseur Jan-Willem Mulder

…mogen bezighouden, voornamelijk binnen de eerstelijnszorg. Daardoor heb ik de (Zvw-) zorg in de breedte en een deel van de Wlz-zorg leren kennen. Ik woon met mijn vrouw in Amersfoort….

Raad van Toezicht

…en relaties op de maatschappelijke terreinen: eerstelijnsgezondheidszorg, gemeentelijke/provinciale overheid, patiënten- of consumentenorganisaties en zakelijke dienstverlening. De adviesraad komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar. Leden van de Raad…

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Integraal Zorg Akkoord | wat kunnen de ROS’en betekenen

…regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA. De ROS’en doen dit, met name, op de volgende werkthema’s van het IZA: Regionale samenwerking (3.2), Versterking organisatie eerstelijnszorg…

Arnhem Burgerparticipatie

Innovatieve co-creatie tussen zorg, welzijn én inwoners in de wijk

…een bijdrage leveren aan meer zelfregie en betere gezondheidsvaardigheden van inwoners van Velp en Rozendaal. Integrale aanpak 1 h1 Integrale aanpak EenPlus (Eerstelijn), Incluzio (Welzijn), gemeente Rheden, zorgverzekeraar Menzis, Proscoop…

Apeldoorn Zwolle Ouderenzorg

Ondervoeding kwetsbare ouderen | toolkit

…het sociaal domein en (eerstelijns) zorg te borgen en geleerde lessen landelijk uit te wisselen. Deze regionale samenwerking in de aanpak van ondervoeding is opgenomen in het Gezond en Actief…

Landelijk

De Zorgondernemersscan

…zorgverleners inzicht in hun ondernemerskwaliteiten. De scan geeft inzicht in eigenschappen, kwaliteiten en denkstijlen. De Zorgondernemersscan is geschikt voor alle ondernemende eerstelijnszorgverleners. Je kunt de scan individueel maken maar ook…

Startbijeenkomst oncologiezorgnetwerk Drenthe – regio Emmen

…18:45 uur Wereldcafé: uiteen in subgroepen voor nadere kennismaking 19:50 uur Afsluiting en vervolg 20.00 uur Einde bijeenkomst Wat is een oncologiezorgnetwerk? Een oncologiezorgnetwerk is een eerstelijns multidisciplinair netwerk van…

Bijeenkomst oncologienetwerk Zutphen

17485 2023-10-24 16:30:00 2023-10-24 18:00:00 Jaren geleden is het oncologienetwerk Zutphen opgericht met als doel een samenwerkingsverband te vormen van eerstelijns zorgverleners, die zich inzetten om goede zorg te bieden…