Agenda

Startbijeenkomst oncologiezorgnetwerk Drenthe – regio Hoogeveen

…18:45 uur Wereldcafé: uiteen in subgroepen voor nadere kennismaking 19:50 uur Afsluiting en vervolg 20.00 uur Einde bijeenkomst Wat is een oncologiezorgnetwerk? Een oncologiezorgnetwerk is een eerstelijns multidisciplinair netwerk van…

Landelijk Oncologie

Oncologiezorgnetwerken

…is een netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en andere…

Salland Vechtdal Zwolle Oncologie

Websites oncologiezorgnetwerken regio’s Salland en Zwolle online

…is een netwerk van eerstelijns zorgverleners, gespecialiseerd op oncologie. Denk hierbij aan huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties en andere gespecialiseerde zorgverleners. De zorgverleners in de oncologiezorgnetwerken kennen elkaar…

Flevoland

Terugblik netwerkavond CVA-ketenzorg Noordwest-Veluwe en Flevoland

Woensdag 6 maart organiseerde de kerngroep CVA-Ketengroep Eerstelijns de eerste netwerkavond van 2024. De avond stond in het teken van de Casemanager en werd georganiseerd voor collega’s in de regio….

Landelijk

Minder zorg, meer gezondheid

…ook mee geholpen. Hoe beter we samenwerken tussen de (eerstelijns)disciplines en andere domeinen, hoe beter we mensen kunnen helpen. En hoe meer zorg we zo kunnen voorkomen. Dat is wat…

Vechtdal Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid in de praktijk: van klacht naar eigen kracht

…aanpak tot stand. De missie van Proscoop is om Positieve Gezondheid in de regionale eerstelijnszorg en sociale domein te stimuleren. Dit doen we door onze kennis te delen en ondersteuning…

Oprichtingsbijeenkomst Paramedisch Platform Apeldoorn, Epe en Eerbeek

…te zijn voor de organisaties waarmee wij samenwerken, zoals Gelre, huisartsenorganisatie HRA, zorgverzekeraar, thuiszorg, gemeenten. Door intensievere samenwerking kunnen wij de (eerstelijns)zorg versterken en inzetten op preventie en gezondheidsbevordering. Programma…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Regioplan in de Achterhoek

…de inrichting van de ketenaanpakken. De eerstelijn bereidt zich voor op een traject naar meer samenhang en versterking, zowel binnen als tussen beroepsgroepen en ook in de domeinoverstijgende samenwerking met…

Landelijk Paramedie

Oproep aan paramedici: enquête inventarisatie netwerken en organisatiegraad

…bijdragen. Wij vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij de behoefte van paramedici. Ook willen wij goed inzicht hebben en behouden op de reeds bestaande eerstelijns netwerken. Vandaar…