Welzijn op Recept | inspiratie vanuit de praktijk

2 min leestijd
  • Intro
  • Wat is het?
  • Kennisnetwerk
  • Ervaringsverhalen
  • Downloads
  • Meer weten?

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met niet te zware psychosociale klachten. De belangstelling voor Welzijn op Recept neemt nog steeds toe. Dat is een goede ontwikkeling. Welzijn op Recept is een verbinder tussen zorg en sociaal domein en helpt zo mensen snel op weg naar de juiste plek om aan de slag te gaan met met hun gezondheid. 

Wat is Welzijn op Recept?

In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts – via Welzijn op Recept – patiënten door naar een welzijnscoach. De patiënt heeft psychosociale klachten zoals vermoeidheid, pijn in de nek. Vaak spelen onderliggende, sociaal maatschappelijke problemen een rol. Denk hierbij aan overlijden van een partner, verlies van werk of eenzaamheid. Door het voeren van ‘het andere gesprek’ vanuit Positieve Gezondheid komt de huisarts of praktijkondersteuner op andere oplossingen, die vaak buiten het medische circuit liggen. Welzijn op Recept draagt in huisartsenzorg bij aan demedicaliseren. Voor gemeente en welzijn komt een nieuwe doelgroep in beeld via het welzijnsrecept, waardoor de banden met de huisartsen verstevigd worden. En de huisarts en de praktijkondersteuner krijgen meer zicht op wat het voorliggend veld te bieden heeft. In de Achterhoek worden ervaringen zowel lokaal als regionaal in kaart gebracht om het effect inzichtelijk te maken.

Het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept ondersteunt en adviseert huisartsen, andere eerstelijns zorgverleners, welzijnswerkers, sociaal werkers, beleidsambtenaren en gemeenten om Welzijn op Recept goed toe te passen. Het netwerk deelt kennis, draagt bij aan de implementatie van Welzijn op Recept in alle Nederlandse gemeenten en ondersteunt betrokken partijen.

Ervaringsverhalen uit de praktijk

Het interview met onze adviseurs om Welzijn op Recept werkend te krijgen is onderdeel van een reeks ervaringsverhalen uit de Achterhoek. Praktijkondersteuners, beleidsmedewerkers van de gemeente en wijkmanagers vertellen hoe het is om met Welzijn op Recept te starten. De verhalen geven een goed weer wat er nodig is om er samen een succes van te maken.

  • Twee werelden die elkaars taal gaan spreken, verhaal van Inge te Winkel, wijkmanager bij HZOIJ en Danielle Wensink, beleidsmedewerker gemeente Aalten.
  • Lerenderweg doorontwikkelen, verhaal van Dianne te Grotenhuis, POH-somatiek in huisartsenpraktijk Oomen/Schalkwijk, Ellen Habes, wijkmanager HZOIJ en Tine Bouwman, gemeentelijk beleidsadviseur preventie.

Downloads

Meer weten?

Meer weten? Neem contact op met onze adviseur.

Meer kennisbank