Jaarberichten

We geloven dat deze verandering alleen mogelijk is, als we meer samenwerken. Binnen de zorg, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het sociaal domein en de gemeente. Met onze expertise in samenwerking, brengen we al deze partijen bij elkaar.  In onze meest recente jaarberichten lees je wat Proscoop afgelopen jaren deed om samenwerkingen te versterken in de regio.

 

jaarbericht proscoop pagina

Jaarbericht 2022

2022 stond in het teken van onze opgave om de samenwerking in de eerstelijnszorg met verschillende domeinen te versterken, met de bewoner als uitgangspunt. Proscoop heeft een verbindende en aanjagende rol in de beweging richting meer gezondheid. Dat begint goed te landen. Dat merkten we bijvoorbeeld bij de theatervoorstellingen die we rondom Positieve gezondheid organiseerden, toen het weer mogelijk werd elkaar fysiek te ontmoeten.

Naar jaarbericht 2022 >>

Meer weten? Neem contact op