Samen voor een gezonde en vitale regio

Zorg is nooit het enige antwoord voor iemand die ziek is. Soms is sociaal contact, gezonde voeding, beweging en zingeving alles wat we nodig hebben voor een gelukkig en vitaal leven. Daarom is gezondheid geen taak voor de zorgprofessional alleen. Maar van ons allemaal.

Proscoop_Headerafbeeldingen22 2

Wat we doen

We werken aan een betere samenwerking tussen alle partijen die zich sterk maken voor meer gezondheid. Want als we elkaar wat beter weten te vinden, zorgen we er samen voor dat iedereen snel de hulp krijgt die nodig is. Hoe beter we dat voor elkaar hebben, hoe minder zorg we nodig hebben. Zo ontzorgen we op onze manier. En werken we samen aan een gezonde en vitale regio.

Samen werken aan een vitale en gezonde regio

Zo doen we dat

We zijn experts in samenwerken en verbinden. Dankzij onze onafhankelijke positie kunnen we veel verschillende partijen bij elkaar brengen en bruggen slaan. Dit combineren we met onze kennis van de regio. We weten wat er nodig is om ‘m gezonder te maken, halen proactief op waar behoefte aan is, signaleren knelpunten en komen met goede oplossingen. Denk aan regionale gezondheidsprogramma’s en het vormen, begeleiden en regisseren van nieuwe netwerken. Altijd vanuit een onafhankelijke, coördinerende rol.

Daarbij kijken we verder dan alleen zorg. Soms kunnen kleine aanpassingen in keuzes en levensstijl al een wereld van verschil maken voor iemands gezondheid. Daarom stellen we niet de ziekte, maar de mensen centraal en gaan we uit van hun veerkracht en eigen regie. En daar is een betere samenwerking voor nodig tussen zorgprofessionals en professionals binnen én buiten de zorg, zoals in het sociaal domein, het onderwijs of de gemeente. Die brede blik op gezondheid is de basis van al onze projecten.

ROS-netwerk

Als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland zijn we onderdeel van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Samen bundelen we onze krachten, wisselen we kennis uit en zetten we ons in voor belangrijke zorgthema’s die spelen, landelijk en regionaal. Zo houden we de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar en zorgen we ervoor dat de zorg dichtbij mensen georganiseerd wordt.

Onafhankelijk

Onze onafhankelijk positie maakt ons uniek. We dienen geen ander belang, dan het belang van heel gewone mensen, zoals jij en wij. Onze inzet wordt betaald door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, via zorgverzekeraars. In ons geval zijn dat Zilveren Kruis, Salland Zorgverzekering en Menzis.

Betaalde dienstverlening
Soms krijgen wij vragen die wel onder onze visie, maar niet binnen de ROS-beleidsregel vallen. We hebben wel de kennis en competenties in huis om deze vraagstukken te beantwoorden. We bieden ook in deze situatie graag onze diensten aan. We maken vooraf een offerte en leveren maatwerk.