Integraal Zorg Akkoord

21 februari 2024 1 min leestijd
  • Intro

De zorg moet anders. Door de toenemende druk op de eerstelijnszorg, moeten we meer verantwoordelijkheid terugleggen bij de mensen én is er meer en betere regionale samenwerking noodzakelijk. Dat is het uitgangspunt van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierin staan een aantal belangrijke transities benoemd, die als doel hebben de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Samenwerking in de regio is waar wij voor staan. Als ROS-organisatie leveren we daar een belangrijke bijdrage aan. We zorgen we voor meer verbinding tussen zorgprofessionals in de zorg en buiten de zorg, zoals het sociaal domein, het onderwijs en de gemeente. Daarom sluiten al onze projecten en initiatieven nauw aan bij de transities die er volgens het IZA noodzakelijk zijn.

In dit dossier lees je alles over het Integraal Zorgakkoord: van onze visie op deze transitie tot ervaringen uit onze regionale projecten.

Actuele nieuwsberichten

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan informateur Plasterk pleiten vertegenwoordigers uit…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

De eerstelijnszorg in Nederland staat voor de uitdaging om de groeiende vraag naar zorg van ouderen en chronisch zieken op…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…