Integraal Zorg Akkoord

30 mei 2024 1 min leestijd
  • Intro

De zorg moet anders. Door de toenemende druk op de eerstelijnszorg, moeten we meer verantwoordelijkheid terugleggen bij de mensen én is er meer en betere regionale samenwerking noodzakelijk. Dat is het uitgangspunt van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierin staan een aantal belangrijke transities benoemd, die als doel hebben de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Samenwerking in de regio is waar wij voor staan. Als ROS-organisatie leveren we daar een belangrijke bijdrage aan. We zorgen we voor meer verbinding tussen zorgprofessionals in de zorg en buiten de zorg, zoals het sociaal domein, het onderwijs en de gemeente. Daarom sluiten al onze projecten en initiatieven nauw aan bij de transities die er volgens het IZA noodzakelijk zijn.

In dit dossier lees je alles over het Integraal Zorgakkoord: van onze visie op deze transitie tot ervaringen uit onze regionale projecten.

Actuele nieuwsberichten

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…

Integraal Zorg Akkoord

Planning subsidieoproepen versterking organisatie eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarom wordt hard…

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…