Zelf aan de slag met een meetplan maken

2 min leestijd
 • Intro
 • Bekijk de infographic meetplan maken
 • Download meetplan voorbeeld pdf
 • Bekijk de video
 • Een beknopt stappenplan
 • Meer weten?

Op basis van de probleemanalyse, maak je een meetplan. Het is van belang om te achterhalen welke uitkomst- en procesdoelen je wilt gaan meten. Het maken van een meetplan vergt specialistische kennis omtrent het doen van onderzoek. Bedenk goed welke kennis en vaardigheden je om je heen kunt inzetten en welke aanvullend nodig zijn.

Waarom een meetplan maken?

 • Het helpt bij een tijdige en effectieve (bij)sturing binnen je verbeterplan  
 • De doelstelling wordt vaak sneller en beter bereikt

Het meetplan binnen je verbeterplan

Het meetplan is een onmisbare schakel binnen het maken van een verbeterplan. Na de populatieanalyse en probleemanalyse is het meetplan een praktische aanvulling om het behalen van doelen te stroomlijnen.

Download meetplan voorbeeld pdf

Bekijk de video

Een beknopt stappenplan

Een beknopt stappenplan hoe je een meetplan maakt. Het gebruikte voorbeeld komt uit het meetplan Achterhoek Rookvrij. Om het maken van een meetplan te verduidelijken, kun je hieronder diverse meetplannen downloaden en als voorbeeld gebruiken. 

 1. Wat zijn de doelstellingen van het project?
  • Voorbeeld: Eén van de doelen van project Achterhoek Rookvrij is zorgen voor een rookvrije omgeving. 
 2. Vertaal deze doelstelling naar de doelen van het meetplan 
  • Voorbeeld: Het doel is om inzicht te krijgen in het bereik en verloop van de bijbehorende campagne “Rookvrij Challenge 808080”. De waardering en ervaring van deelnemers en uitvoerders moet inzichtelijk worden.  
 3. Bepaal de methode: hoe verzamel je de data? 
  • Voorbeeld: Met onder andere digitale enquêtes en de inzichten uit Google Analytics van de campagnewebsite worden de benodigde gegevens verzameld 
 4. Ga verder met de volgende stap: monitoring en evaluatie
  • Heb je het meetplan goed opgesteld? Tijd voor de volgende stap. Voorbeeld: in meetplan Achterhoek Rookvrij is een schematische weergave opgenomen. Dit schema laat periodiek de acties zien die moeten gebeuren. Dit is een continu proces.  

Alle stappen rustig nalezen?

Wil je alle stappen rustig nalezen? Bekijk dan ons handboek informatiemanagement. Daar vind je alles van a tot z. Startend met een populatieanalyse. Daarna verder met de probleemanalyse, het maken van een meetplan en terugblikken met monitoring, evaluatie en visualisatie.

Handboek informatiemanagement

Meer weten?

Vragen? Opmerkingen? Hulp nodig bij het maken van een projectplan of verbeterplan? Neem vrijblijvend contact op met de betrokken adviseur.

Meer kennisbank