Zelf aan de slag met populatieanalyse

4 min leestijd
 • Intro
 • Download infographic populatieanalyse
 • Voorbeelden van regiobeelden
 • Bekijk de video
 • Beknopt stappenplan
 • Databronnen
 • Meer weten?

Populatie onderzoek heet ook wel populatieanalyse. Het wordt veelvuldig toegepast binnen wijkgericht werken in de zorg. Met een populatie onderzoek breng je eenvoudig leeftijd, geslacht en samenstelling van een bevolkingsgroep in kaart. Binnen populatie onderzoek kun je een ziektebeeld of regio als uitgangspunt nemen. Gedetailleerde uitkomsten worden weergegeven in een regiobeeld of wijkscan.

Download infographic populatieanalyse

Waarom populatie onderzoek doen?

 • Het is een belangrijk uitgangspunt om onderbouwde keuzes te maken
 • Het geeft goed inzicht in de mogelijkheden en problemen per populatie
 • Het is een prima uitgangspunt voor samenwerken in de wijk

De populatieanalyse binnen wijkgericht werken

De populatieanalyse (populatie onderzoek) is een belangrijk en onmisbaar startpunt binnen wijkgericht werken. Door in kaart te brengen wat er gebeurt binnen een regio of populatie kun je weloverwogen keuzes maken.

Download de regiobeelden via onderstaande buttons

Download gratis onze voorbeelden van een regiobeeld of wijkscan. Hierin worden de uitkomsten weergegeven van een populatie onderzoek. Dit kun je als voorbeeld gebruiken bij het analyseren van een populatie. 

Voorbeelden van regiobeelden

Bekijk de video

Beknopt stappenplan populatie onderzoek

Een populatieanalyse is van ongekend belang voor toekomstige zorgvragen. Hieronder helpen wij je een handje hoe je een populatieanalyse opstelt. Heb je vragen over dit stappenplan? Kijk dan de videotraining voor een uitgebreide toelichting. Ook kun je als voorbeeld één van de regiobeelden downloaden.

 1. Breng de populatie in kaart
  • Stel zelf vragen als: hoe kijk je naar een populatie? Wat wil je weten van de populatie? Zaken die zoal worden belicht binnen de populatieanalyse zijn: sociaal-economische status, laaggeletterdheid, arbeidsparticipatie, ziekteverzuim, obesitas en lichamelijke beperkingen.  
 2. Haal ‘harde’ data op 
  • Voorbeelden van harde data zijn harde cijfers uit bijvoorbeeld databases. In onderstaande schema’s vind je bruikbare links om je populatie inzichtelijk te maken.
 3. Bedenk of je informatie nodig hebt uit de populatie zelf
  • Deze informatie kun je vergaren door enquêtes en/of interviews te houden onder de populatie.
 4. Zoek wetenschappelijke data bij elkaar
  • Denk hierbij aan jaarplannen, beleidsstukken en wetenschappelijke literatuur. Dit zijn vaak uitgebreide stukken, waarbij het even zoeken is naar de juiste inzichten. Ervaring leert dat het de moeite waard is.
 5. Ga verder met de volgende stap: de probleemanalyse
  • Als je duidelijk in kaart hebt gebracht hoe de populatie eruitziet, kun je verdergaan met de volgende stap binnen informatiemanagement.

Alle stappen rustig nalezen?

Wil je alle stappen rustig nalezen? Bekijk dan ons handboek informatiemanagement. Daar vind je alles van a tot z. Startend met een populatieanalyse. Daarna verder met de probleemanalyse, het maken van een meetplan en terugblikken met monitoring, evaluatie en visualisatie.

Handboek informatiemanagement

Landelijke data

Er wordt in Nederland steeds meer data geregistreerd en openbaar gemaakt. Hieronder staan een aantal websites waar veel landelijke data over bijvoorbeeld bevolking en gezondheid te vinden is. Op sommige van deze websites kunt u zelfs tot aan wijkniveau kijken wat de cijfers zijn. Deze lijst is niet volledig, maar bevat de door ons vaak gebruikte bronnen. 

Statline databank CBSMeest uitgebreide dataset, met onder andere: bevolkingsopbouw, gemiddelde levensverwachting, herkomst en arbeidsparticipatie. Van landelijk tot op buurt- en wijkniveau
RIVMGezondheidsdata, met onder andere: % rokers, % drinkers, voldoen aan beweegnorm, overgewicht, eenzaamheid en regie over eigen leven. Landelijk en op buurt- en wijkniveau
Volksgezondheid en zorgInformatie over gezondheid, ziekte en zorg over diverse onderwerpen. Op GGD-regio, gemeente en wijkniveau.
RegiobeeldTrendinformatie voor de komende jaren met een voorspelling tot 2030, over onder andere: bevolkingsontwikkeling, trend % in 65-plussers en grijze druk. Op gemeente, provincie/GGD en landelijk niveau.
Waar staat je gemeenteAlgemene en gezondheidscijfers. Op gemeente en landelijk niveau.
Gezondheid in sociaal domeinGezondheidsaspecten in een visuele dashboardvorm gericht op vergelijken tussen gemeenten t.o.v. landelijk.
Vektis databaseZorgkostengegevens op gemeente- en postcodeniveau. Op praktijkniveau bestaat de Vektis praktijkspiegel. Ook bestaat de Vektis gemeentezorgspiegel, dit zijn echter beide besloten documenten.
KansenkaartKansenkaart op basis van inkomen, achtergrond en geslacht op gemeenteniveau
Alle cijfersBreed aanbod van informatie over bewoners op niveau van Nederland, provincie, wijk- en buurtniveau
Primos databaseData over prognoses tot 2050 m.b.t. bevolking, huishoudens en woningvoorraad. Op landelijk, provincie en gemeenteniveau

Lokale databronnen

Steeds meer wordt er op regioniveau samengewerkt tussen organisaties. Ook wordt er daardoor gezamenlijke data geregistreerd, gekoppeld en gedeeld. Hieronder een aantal voorbeelden van regionale en lokale databronnen. Je vindt hier niet alleen losse data, maar ook rapporten die zijn samengesteld voor een bepaalde gemeente, wijk of buurt.

IJssellandscanGGD regio IJsselland en Proscoop
Gezondheidsgegevens DrentheGGD Drenthe
Een gezonder FlevolandGGD Flevoland
Kompas Volksgezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland
Gezondheid in cijfersGGD Gelderland-Midden
AchterhoekmonitorAchterhoek Board

Meer weten?

Vragen? Opmerkingen? Hulp nodig bij het maken van een populatieanalyse? Neem vrijblijvend contact op met de betrokken adviseur.

Meer kennisbank