Zelf aan de slag: videotraining informatiemanagement

3 min leestijd
  • Intro
  • Integraal Zorgakkoord
  • Waarom informatiemanagement?
  • Videotraining informatiemanagement
  • Meer weten over dit onderwerp?

Tijdens het proces van informatiemanagement (IM) doorloop je verschillende stappen. Wat houden deze stappen in? Wat zijn aandachtspunten binnen de verschillende stappen en hoe pak je dit aan?

Er worden steeds meer grote regionale programma’s opgezet. Goede monitoring is hierin onmisbaar. Een goede regio- en wijkanalyse vormen de basis voor een gezamenlijke visie en aanpak van lokaal gezondheidsbeleid. Informatiemanagement speelt hierin een belangrijke rol.

Het bestaat onder andere uit het bij elkaar brengen van verschillende databronnen (landelijk, regionaal, lokaal) en van verschillende oorsprong. Hiermee worden binnen een populatie (risico’s op) veranderingen in ervaren gezondheid, kwaliteit van zorg en zorgkosten geïdentificeerd en geanalyseerd. Met behulp van deze uitkomsten kunnen er keuzes voor interventies worden gemaakt.

Integraal Zorgakkoord

In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) gepresenteerd. Hierin wordt de ambitie om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden beschreven. Passende zorg is hierin het sleutelwoord. Passende zorg is de Juiste Zorg op de Juiste Plek en gaat o.a. over regionale samenwerking. In het IZA maken partijen afspraken over deze regionale samenwerking. Zo maken zij regiobeelden die als basis dienen voor concrete regioplannen. Informatiemanagement kan behulpzaam zijn bij deze manier van data gestuurd werken.

Download het handboek

Om je door de verschillende stappen te leiden heeft Proscoop een handboek Informatiemanagement opgesteld. Per stap vind je verdiepende informatie, cases en praktische links. We nemen je stap voor stap mee aan de hand van voorbeelden en extra literatuur.

Handboek informatiemanagement

Waarom informatiemanagement?

Informatiemanagement bestaat onder andere uit het bij elkaar brengen van verschillende databronnen, landelijk, regionaal, lokaal en van verschillende oorsprong (gemeentelijk domein, zorgdomein, etc.). Hiermee worden binnen een populatie (risico’s op) veranderingen in ervaren gezondheid, kwaliteit van zorg en zorgkosten geïdentificeerd en geanalyseerd.

Nu er steeds meer grote regionale programma’s worden opgezet, speelt goede monitoring een onmisbare rol. Een goede regio- en wijkanalyse vormen de basis voor een gezamenlijke visie en aanpak van lokaal gezondheidsbeleid.

Training informatiemanagement (YouTube)

Proscoop biedt digitale handvatten om dit binnen jouw eigen (eerstelijns) (zorg)organisatie toe te passen. Er is een vierdelige videotraining ontwikkeld over informatiemanagement. Deze online training helpt je organisatie van a tot z om IM toe te passen.

Eerste video: inleiding

Wat is informatie? Wat is data? En wat is IM nou precies? Twee Proscoop-adviseurs vertellen het in deze eerste video (19:35 minuten) van de training Informatiemanagement.

Tweede video: populatieanalyse

Een populatieanalyse is van ongekend belang voor toekomstige zorgvragen. Hieronder helpen wij je een handje met het uitvoeren van een populatie onderzoek.

Derde video: probleemanalyse

Het analyseren van een probleem is de eerste stap op weg naar de oplossing ervan. Hoewel in de praktijk bij een probleem te vaak gelijk wordt gegrepen naar een oplossing zonder het probleem goed te hebben onderzocht, is het veel beter om eerst na te denken over de vraag achter het probleem.

Vierde video: meetplan en evaluatie

Het meetplan is een onmisbare schakel binnen het maken van een verbeterplan. Na de populatieanalyse en probleemanalyse is het meetplan een praktische aanvulling om het behalen van doelen te stroomlijnen.

Daarnaast is monitoring en evaluatie onmisbaar. Na het vaststellen van de populatie, het schetsen van het probleem en het kiezen van interventie(s), is het belangrijk te meten welk effect deze interventie(s) hebben gehad. ​

Meer weten over dit onderwerp?

Meer kennisbank