Positieve Gezondheid

13 juni 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Brede blik

Bij Positieve Gezondheid staat de mens en zijn gezondheid centraal en niet de ziekte. Gezondheid gaat over veerkracht van mensen, over meedoen in de maatschappij, over van betekenis zijn in je leef- of werkomgeving. Daarom vinden wij het belangrijk dat de omslag naar een brede kijk naar gezondheid op gang komt en blijft. Daarbij richten we ons naast (eerstelijns) zorgprofessionals, ook op professionals in het sociale domein en op andere partijen zoals sport of onderwijs. Dan is het wel belangrijk dat deze disciplines goed met elkaar in verbinding staan. Daarom zoeken wij actief de verbinding met deze partijen. Zodat er daadwerkelijk een andere kijk en andere handelwijze op gang komt.

In dit dossier lees je alles over positieve gezondheid: van onze visie tot opgedane ervaringen vanuit onze regionale projecten.

Brede blik op gezondheid toegelicht

Door een bredere blik op gezondheid worde mensen zich meer bewust worden van hun eigen gezondheid en welzijn en kunnen ze actief werken aan het verbeteren ervan. Dit kan leiden tot een meer veerkrachtige en gezonde bevolking, met een hogere kwaliteit van leven.

Bovendien kan Positieve Gezondheid helpen bij het verminderen van de kosten van de gezondheidszorg op de lange termijn, doordat mensen worden aangemoedigd om preventieve maatregelen te nemen en hun eigen gezondheid te verbeteren, in plaats van af te wachten tot ze ziek worden en medische behandeling nodig hebben.

Actuele nieuwsberichten

Arnhem Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem – het andere gesprek: tips, taal en tools

Dinsdagmiddag 11 juni 2024 vond de derde bijeenkomst van de Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem plaats bij de Kookplaats in…

Salland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

Een terugblik en vooruitblik van de afgelopen drie jaren Drie jaar geleden zijn Proscoop, GGD IJsselland en provincie Overijssel, samen…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…