Positieve Gezondheid | Maatschappelijke impact meten

1 min leestijd
  • Intro
  • Methodiek 
  • Maatschappelijke waarde  
  • Downloads
  • Meer weten?

Het meten van maatschappelijke impact van projecten, veranderingen of innovaties in de gezondheidszorg wordt steeds belangrijker. Naarmate we steeds meer inzetten op preventie en werken vanuit gezondheid, komt ook de vraag: wat is de maatschappelijke impact van wat we doen? Wat levert werken vanuit Positieve Gezondheid op? Of het werken met Welzijn op recept?  

SROI als methodiek 

Met een SROI, Social Return of Investment, maken we de maatschappelijke impact van initiatieven zichtbaar. De kracht van de SROI is dat de sociale en economische uitkomsten van projecten worden omgezet naar geld. Bij sociale uitkomsten valt bijvoorbeeld te denken aan toegenomen gezondheid of werkplezier. Op deze manier maken we impact belangrijker dan winst.  

Inzicht in maatschappelijke waarde  

Dankzij de SROI-methode krijg je inzicht in de maatschappelijke investeringen en opbrengsten per stakeholder én de totale maatschappelijke meerwaarde van een initiatief. Deze methode is uniek omdat je met alle stakeholders de dialoog aangaat over de uitkomsten. Door op deze manier naar maatschappelijke waarde te kijken creëer je gezamenlijk inzicht, betrokkenheid en draagvlak. Met de uitkomsten van een SROI bepaal je samen of initiatieven voldoende toegevoegde waarde leveren om voortgezet of opgeschaald te worden. Zo maken we samen meer impact.  

Downloads

Meer weten?

Proscoop wil met haar rol in programma’s en projecten impact maken op de gezondheid van inwoners en het werk van zorgprofessionals door een duurzame organisatie van zorg en welzijn. Door de SROI-methode te gebruiken maken we de maatschappelijke impact van initiatieven inzichtelijk. Het is een methode om (beleids)keuzes te onderbouwen en beschikbare middelen effectief en efficiënt in te zetten. Een mooi voorbeeld is Positieve Gezondheid in de wijk Presikhaaf in Arnhem dat we verderop als casestudy toelichten. Meer weten? Neem contact op met onze adviseur.

Meer kennisbank