Zelf aan de slag met monitoring en evaluatie

1 min leestijd
  • Intro
  • Bekijk de video
  • Download de voorbeeldrapporten
  • Meer weten?

Na het opstellen en uitvoeren van een meetplan komt monitoring aan bod. Je gaat data verzamelen en verwerken om vervolgens te evalueren. Tijdens deze stap in het proces van informatiemanagement (IM) wordt duidelijk of de gestelde doelen behaald zijn en welk effect de interventies hebben gehad.

Waarom monitoren en evalueren?

  • Belangrijk bij het meten van de resultaten van de gekozen interventie
  • Uitkomsten zijn een goede basis om in gesprek te gaan: Zijn de gestelde doelen gehaald? Is een opvolging van de interventie gewenst?

Monitoring en evaluatie binnen IM

Na het vaststellen van de populatie, het schetsen van het probleem en het kiezen van interventie(s), is het belangrijk te meten welk effect deze interventie(s) hebben gehad. ​

Bekijk de video

Download de voorbeeldrapporten

Alle stappen rustig nalezen?

Wil je alle stappen rustig nalezen? Bekijk dan ons handboek informatiemanagement. Daar vind je alles van a tot z. Startend met een populatieanalyse. Daarna verder met de probleemanalyse, het maken van een meetplan en terugblikken met monitoring, evaluatie en visualisatie.

Handboek informatiemanagement

Meer weten?

Meer kennisbank