Gegevensdeling (domeinoverstijgende) samenwerking

2 min leestijd
 • Intro
 • Wel of niet delen?
 • Inhoud beslisinstrument
 • Downloads
 • Meer weten over dit onderwerp?

Wanneer mag je informatie delen? Welke informatie deel je dan? Wat moet je regelen om te voldoen aan de AVG (wet bescherming persoonsgegevens)? Om goede zorg en ondersteuning te bieden is afstemming en gegevensuitwisseling noodzakelijk. Gelukkig werken professionals uit (medische) zorg en sociaal domein steeds meer met elkaar samen. Proscoop ontwikkelde een beslisinstrument ter ondersteuning van deze samenwerking.  

Gegevensdeling: Wel of niet delen?

In samenwerking met huisarts Taco Eizinga en jurist mr. Jolanda van Boven heeft Proscoop de huidige juridische kaders vertaald naar een overzichtelijk beslisinstrument. Het beslisinstrument is een hulpmiddel waarmee professionals uit zorg of sociaal domein afwegingen kunt maken en is met name geschikt om in te zetten bij multidisciplinaire samenwerkingsvormen zoals MDO’s. Het instrument is in de praktijk uitgetest door professionals uit (medische) zorg en welzijn. Hun ervaring is dat het met name van toegevoegde waarde is bij het delen van complexe (gevoelige) informatie met samenwerkingspartners.

 

Inhoud van het beslisinstrument

Het beslisinstrument laat de mogelijkheden zien wanneer informatie wel of niet gedeeld kan worden en hoe dit moet worden vastgelegd. Het geeft antwoord op onderstaande vragen.

 1. Zorgwekkend signaal (intern of extern)
  Is het zorgwekkend/belangrijk genoeg?
 2. Doel informatie-uitwisseling
  Is het nodig dat ik dit met anderen deel?
 3. Weging uitwisselen informatie
  Wat deel ik wel/niet, met wie en hoeveel?
  Kan het een tandje minder?
 4. Communicatie
  Hoe communiceer ik dat met mijn cliënt/patiënt?

Bij het beslisinstrument horen ook een leeswijzer, en voorbeeldcasuïstiek als gebruiksaanwijzing van het beslisinstrument.

Download het beslisinstrument, leeswijzer en voorbeelden

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Elisabeth, één van onze adviseurs.

Meer kennisbank