Dossiers

Een betere samenwerking in de zorg vereist een brede focus op alle uitdagingen die spelen binnen de zorg. Daarom zijn we breed georiënteerd en richten we ons op veel verschillende thema’s. Binnen alle thema’s werken we aan projecten en initiatieven die bijdragen aan betere samenwerking. Deze leiden ertoe dat we verder kijken dan ziekte, zorg en klachten en meer focussen op de mensen achter de klacht, hun veerkracht en eigen regie op gezondheid.