Integraal Zorg Akkoord | wat kunnen de ROS’en betekenen

2 min leestijd
  • Intro
  • Wat doen wij?
  • Downloads
  • Meer weten?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aantal partijen in de zorg (waaronder InEen) en sloot met hen een Integraal Zorg Akkoord (IZA). Doel is de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De ROS’en zijn als lid van InEen medeondertekenaar. In deze notitie laat het ROS-netwerk zien hoe we de kennis en onze ervaringen in de regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA. We zien veel raakvlakken met de werkthema’s in het IZA waar de ROS’en al aan werken.

Wat kan een ROS betekenen?

De ROS’en zijn als lid van InEen medeondertekenaar. We zien veel raakvlakken met de werkthema’s in het IZA waar de ROS’en al aan werken. Het ROS-netwerk laat in een notitie zien hoe we de kennis en onze ervaringen in de regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA. De ROS’en doen dit, met name, op de volgende werkthema’s van het IZA:

  • Regionale samenwerking (3.2),
  • Versterking organisatie eerstelijnszorg (3.3),
  • Samenwerking sociale domein, huisartsenzorg en GGZ (3.4),
  • Gezond leven en preventie (3.5),
  • Arbeidsmarkt en ontzorgen professionals (3.6),
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling (3.7)

In de de notitie Integraal Zorg Akkoord en de ROS’en vind je een aantal voorbeelden van projecten en initiatieven die de ROS’en begeleiden. De ROS’en adviseren en begeleiden zorgaanbieders en overheden bij samenwerkingsvraagstukken op lokaal en regionaal niveau. Dit doen zij met partijen als regionale huisartsenorganisaties (RHO’s), gezondheidscentra, zorgverzekeraars, RSO’s, gemeenten, GGD’en, ziekenhuizen en landelijk met verschillende kennisinstituten, systeempartijen, uitvoeringsorganisaties en brancheverenigingen. Binnen het ROS-netwerk wordt kennis van initiatieven, best practices en aanpak actief gedeeld met als doel meer en sneller impact te kunnen maken.

Downloads

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseur.

Meer kennisbank