Verbinding in de wijk – regio Arnhem

30 mei 2024 3 min leestijd
  • Intro
  • Verandering
  • Integrale aanpak
  • Praktijk
  • Rol Proscoop

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn, sociaal domein én inwoners. In de praktijk betekent dit het versterken van sociale verbindingen tussen burgers onderling en (zorg)professionals. Zo kunnen we samen het zorgaanbod veranderen, zorggebruik ombuigen en de gezondheidsvaardigheden vergroten. Adviseurs van Proscoop lichten twee praktijkvoorbeelden uit 2023 uit: Velp & Rozendaal Samen Gezond in 2030 en Experiment Blijfwijk in Duiven.

Starten met verandering

Adviseur Tamara Baert: “Voor Velp& Rozendaal Samen Gezond in 2030 is een droombeeld opgesteld. Het droombeeld is heel concreet: inwoners weten dat ze gezonder en gelukkiger kunnen leven door zelf de regie te nemen en dichtbij ondersteuning te zoeken. Dit droombeeld is een co-creatie van inwoners, EenPlus (eerstelijn), Incluzio(welzijn), gemeente Rheden, Menzis en andere lokale professionals.”

Adviseur Melissa Davina: “Bij Experiment Blijfwijk ligt de verandering in het vormgeven van zorg, wonen en fysieke ruimte waardoor inwoners van Duiven-Zuid in de wijk kunnen (blijven)wonen.
Meer verbinding tussen inwoners onderling en met organisaties zorgt voor een gemeenschap waarbij inwoners ‘samenredzamer’ worden. Dit doen we in gezamenlijkheid met inwoners, Liemerije (zorg), Santé partners (welzijn), Vivare (wonen) en de gemeente Duiven.”

Integrale aanpak

Tamara: “Complexe problemen vragen om een integrale aanpak en zijn niet alleen op te lossen. Daarom is co-creatie zo belangrijk. We betrekken inwoners direct in de ontwerpfase omdat ze een belangrijke rol hebben in de realisatiefase. Als inwoners meer eigen regie moeten gaan voeren over hun gezondheid, laat hen dan ook vanuit hun perspectief meedenken.”

Melissa: “Bij Blijfwijk gebruiken we de community-up aanpak waarbij er door alle betrokken partijen is afgesproken juist de inwoners aan het roer van deze verandering te zetten. Alles wat we doen komt voort uit de behoeften van de inwoners zelf. Met deze aanpak bouwen we een krachtige gemeenschap die eigen vaardigheden, kennis en andere waardevolle eigenschappen in de eigen leefomgeving herkent en benut.”

Op de foto laat een inwoner aan onze adviseur Nelli Kossenko weten hoe het eilandplein kan bijdragen aan haar eigen (mentale) gezondheid.

In de praktijk

Adviseur Nelli Kossenko: “Om de behoeften van inwoners van Duiven-Zuid te kennen, zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Zij zitten vol ideeën en willen actief betrokken worden om verbinding in de wijk te creëren. Tijdens deze bijeenkomsten deelden inwoners verhalen van vroeger en wat van betekenis is voor de wijk. Deze verhalen vormen de basis voor verdere ontwikkelingen en zijn in beeld gebracht.”

Tamara: “Een mooi voorbeeld is een initiatief wat is ontstaan met Stichting Alles voor Sport, waar inwoners laagdrempelig kunnen komen bewegen in het buurthuis. In het buurthuis zijn meerdere initiatieven waar ‘gezondheidsdenken’ wordt geïntegreerd door vrijwilligers en professionals in eet- en beweegactiviteiten. Inwoners die een programma voor gecombineerde leefstijl interventie (GLI) volgen laten we al vroeg kennismaken met onze beweeginitiatieven. Zo kunnen zij makkelijker aansluiten als het GLI-programma na twee jaar afloopt.”

“Wij willen zelf verhalen maken door elkaar bijvoorbeeld gewoon ouderwets te groeten op straat door “Hoi” te zeggen, dit kan al voor verbinding zorgen.”

Inwoner Duiven-Zuid

 

“Het is belangrijk om kleine stapjes te kunnen zetten om meer te gaan bewegen en het is fijn om dat juist met elkaar in de wijk te kunnen doen.”

Inwoner (betrokken in project)

Rol Proscoop

Proscoopadviseurs Tamara Baert, Melissa Davina en Nelli Kossenko verbinden als onafhankelijke procesbegeleiders alle partijen om vanuit éénzelfde doelstelling en ambitie te werken.

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem – het andere gesprek: tips, taal en tools

Dinsdagmiddag 11 juni 2024 vond de derde bijeenkomst van de Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem plaats bij de Kookplaats in…

Drenthe Burgerparticipatie Ouderenzorg

Drents inwonerspanel ontwikkelt publieksinformatie voor soepelere overgang Wmo naar Wlz

Op initiatief van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen heeft een inwonerspanel bestaande uit mantelzorgers met ervaringskennis, begeleid door Proscoop…

Salland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

Een terugblik en vooruitblik van de afgelopen drie jaren Drie jaar geleden zijn Proscoop, GGD IJsselland en provincie Overijssel, samen…