Christine Sloetjes

Manager

‘Gezondheid vanuit een brede blik’

Mijn verpleegkundige opleiding had als fundament de holistische mensvisie. We leerden destijds niet te denken vanuit alleen een medische invalshoek maar ook aan de sociale en psychische context.

Anno nu is dat nog steeds actueel en houd ik me bij Proscoop ook bezig met gezondheid vanuit een brede blik. Ook in het vak van manager is het belangrijk vanuit een brede blik naar coachen en leidinggeven te kijken. Zelforganisatie waar het kan, helpen of bijsturen waar collega’s dat vragen.

Christine Sloetjes