Welzijn op Recept | Toolkit

1 min leestijd
  • Intro
  • Toolkit: Wat is het?
  • Toolkit: Starten
  • Toolkit: Uitvoeren
  • Toolkit: monitoren
  • Meer weten?

In plaats van het ‘traditionele recept’ of de verwijzing voor te schrijven, verwijst de huisarts – via Welzijn op Recept (WoR) – patiënten door naar een welzijnscoach. Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met niet te zware psychosociale klachten, zoals vermoeidheid, eenzaamheid of vastlopen in het leven. Vaak spelen onderliggende, sociaal maatschappelijke problemen een rol. Door het voeren van ‘het andere gesprek’ vanuit Positieve Gezondheid komt de huisarts of praktijkondersteuner op andere oplossingen, die vaak buiten het medische circuit liggen. Welzijn op Recept is een verbinder tussen zorg en sociaal domein en helpt zo mensen snel op weg naar de juiste plek om aan de slag te gaan met hun gezondheid.

Wil je als zorgprofessional starten met Welzijn op Recept? Onze toolkit helpt je bij het starten, uitvoeren en evalueren van Welzijn op Recept. Bij de implementatie van Welzijn op Recept komen veel aspecten kijken. Welzijn op Recept richt zich op gezondheidszorg vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Het nemen van gezondheid als vertrekpunt, betekent dan naast anders kijken en denken, ook anders doen. Wij helpen je op weg!

Toolkit 'Wat is het?'

Toolkit om te starten

Toolkit voor de uitvoering

Toolkit voor monitoren en evalueren

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseurs.

Meer kennisbank