Zoeken

Welzijn op Recept: ervaringen pilot in gemeente Emmen

…op Recept In 2019 is door Proscoop onderzoek gedaan naar de eerstelijnszorg in Emmen. Hier kwam uit naar voren dat de druk op de huisartsenzorg hoog is. Tegelijkertijd waren er…

Achterhoek Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid: welke beweging is er in de Achterhoek? 

…je leef- of werkomgeving. Daarom vinden wij het belangrijk dat de omslag naar een brede kijk naar gezondheid op gang komt en blijft. We richten ons naast (eerstelijns) zorgprofessionals, ook…

Apeldoorn Paramedie

Ontwikkelingen samenwerking paramedie in de regio Apeldoorn en regio Zutphen

…versterking van de eerstelijnszorg en activiteiten in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (o.a. regiobeeld, regioplan). Verschillende disciplines In beide regio’s zijn de (eerstelijns) disciplines diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie,…

Achterhoek Welzijn op Recept

Welzijn op Recept | inspiratie vanuit de praktijk

eerstelijns zorgverleners, welzijnswerkers, sociaal werkers, beleidsambtenaren en gemeenten om Welzijn op Recept goed toe te passen. Het netwerk deelt kennis, draagt bij aan de implementatie van Welzijn op Recept in…

Arnhem Landelijk Positieve Gezondheid

Pilot | maatschappelijke impact van Positieve Gezondheid voor huisartsengroep

…Presikhaaf en Positieve Gezondheid heeft de huisartsenpraktijk vervolg gegeven aan de ingezette samenwerking en werkwijze via het project Sterk in de Eerstelijn. In dit project zijn met meerdere organisaties samen…

Zwolle Digitale Zorg

3 jaar IJssellandScan: Rianne van den Berg en Arie Jongejan blikken terug

…vanuit zowel de eerste lijn als vanuit de nulde lijn op kunnen nemen. Door de samenwerking is de data dus voor meer mensen interessant. Proscoop werkt vooral voor de eerstelijnszorg,…

Landelijk Geboortezorg

Babyconnect van start in Gelderland en Overijssel

eerstelijns verloskundigenpraktijken, echopraktijken, kraamorganisaties en de jeugdgezondheidszorg met elkaar samen. Aan de slag Na de toekenning van de subsidie van het ministerie van VWS, kan het partnerschap in het nieuwe…

Landelijk Oncologie

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

…en verwijzers, waar je ze kunt vinden en hoe een oncologiezorgnetwerk zich verder kan professionaliseren. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen…

Flevoland Paramedie

Mooie avond met veel interactie op CVA bijeenkomst in Harderwijk

…kennis en kunde vanuit (nazorg/ambulante) verpleegkundigen van Icare en Zorggroep Noordwest-Veluwe en het eerstelijns netwerk. Tijdens deze fysieke bijeenkomst stond het thema Veranderde partnerrelatie: intimiteit en seksualiteit na CVA* centraal….