Zoeken

Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 praktische voorbeelden vanuit de ROS’en

…bij de implementatie van het concept Positieve Gezondheid of ondersteunen het implementeren van Welzijn op Recept. Wat doen de ROS’en nu om Positieve Gezondheid te stimuleren bij eerstelijnszorgverleners en hun…

Bijeenkomst versterking Paramedisch Platform Salland

…hebben daarbij de wens om te komen tot een breed gesteunde vertegenwoordiging eerstelijns paramedische praktijken in de regio. Daarmee kunnen we regionaal als gelijkwaardige gesprekspartner bijdragen aan het maken van…

Landelijk

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en welzijn staan onder druk. Dit vraagt onder meer om effectieve samenwerking in zorg en welzijn. In de eerstelijnszorg en daarbuiten, op regionaal en…

Zutphen Apeldoorn Paramedie

Paramedici Apeldoorn-Zutphen verenigen zich

Eerstelijns paramedici in de regio Apeldoorn-Zutphen hebben zich verenigd in de coöperatie Paramedie Apeldoorn-Zutphen en omgeving (PAZeo). Tijdens de oprichtingsbijeenkomst in januari 2024 werd het bestuur voorgesteld en was er…

Drenthe Paramedie

Update Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe

…Gezond in Drenthe is inmiddels namens eerstelijns paramedici aanspreekpunt in de regio. Met de uitvoering van de GLI legt de Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe hier een stevige basis voor….

Landelijk Oncologie

Samenwerken rondom oncologie

…behandeling. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Groei en doorontwikkeling van…

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

…gebruikt ook juist normen en richtlijnen die aandacht geven aan het organisatorische of menselijke vlak. Over de wijze waarop voldaan moet worden aan de normen door eerstelijnsorganisaties vindt momenteel nog…

Eno en Proscoop tekenen overeenkomst voor 2022: samenwerken in regio Middel-IJssel

…de eerstelijnszorg in de regio Midden IJssel. Naast de meerjarencontracten met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis is er nu ook een nieuwe overeenkomst met de zorgverzekeraar uit Deventer. Directeur/bestuurder Arie…

Apeldoorn Oncologie

Oncologienetwerk Apeldoorn: Borstkanker en keuzes

…kunde vanuit de specialisten en verpleegkundigen vanuit het Gelre en dat wat het eerstelijns netwerk kan toevoegen aan het genezingsproces van iemand met borstkanker. De meer dan 60 aanwezigen kregen…