Versterking eerstelijn in de regio Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek 

12 december 2023 2 min leestijd
  • Intro
  • Meer weten?

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat de eerstelijnszorg blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de landelijke visie op de eerstelijnszorg van 2030. ZonMw heeft een voorbereidingssubsidie beschikbaar gesteld die regio’s kunnen aanvragen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het regionaal implementeren van de visie op de eerstelijnszorg van 2030. 

Een mooie basis

In zowel de regio Apeldoorn-Zutphen als de regio Achterhoek is deze subsidie aangevraagd. De huisartsenorganisaties, een aantal VVT-organisaties en de preferente zorgverzekeraars hebben namens alle eerstelijnsorganisaties de aanvragen gedaan. HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG) is zowel in de regio Apeldoorn-Zutphen als in de regio Achterhoek formeel aanvrager en neemt de rol van projectleider en kassier op zich. Proscoop is in beide regio’s procesbegeleider. De subsidie is inmiddels door ZonMw toegekend en de regio’s zijn van start gegaan met de uitvoering.

De komende tijd worden alle eerstelijnspartijen (m.u.v. geboortezorg en mondzorg, deze partijen vallen buiten de subsidie) benaderd en betrokken. In de maanden daarna zullen beide regio’s een regionale visie op de eerstelijnszorg en een plan van aanpak gaan ontwikkelen. Hiermee leggen we een mooie basis om de eerstelijnszorg verder te versterken.

Meer weten?

Heb je vragen over de versterking eerstelijnszorg in deze regio’s? Neem dan contact op met adviseur Esmay Vos.