De Eerstelijns interviewt projectleiding pilot palliatieve zorg-coach

10 mei 2022 3 min leestijd
 • Intro

‘Inzet van een palliatieve zorgcoach (pz-coach) leidt tot een betere kwaliteit en continuïteit van zorg, tegen lagere zorgkosten. Maar belangrijker nog, het helpt patiënten in de palliatieve fase om regie te houden. Een betere kwaliteit van leven én sterven is het gevolg. Dit blijkt uit een pilot van twee jaar in de regio Arnhem en De Liemers’. Dat vertelt Proscoop adviseur Henk-Jan de Winter in De Eerstelijns. Hij  was samen met collega-adviseur Karin van der Steen projectleider van de pilot. 

De resultaten van de pilot zijn positief . “Voor patiënten maakten de palliatieve zorgcoaches soms echt het verschil”, schetst Van der Steen. “Een patiënte vertelde dat ze zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd voelde als ze tegen een medisch probleem aanliep. Daardoor gingen er steeds dagen overheen tot er een bevredigende oplossing was. Met hulp van de pz-coach was er binnen een dag een oplossing toen ze ineens botpijn kreeg door haar uitgezaaide borstkanker. Een andere patiënt zag erg op tegen een geplande chemokuur, maar durfde dit niet goed met de specialist te bespreken. De pz-coach ging samen met de patiënt in gesprek met de oncoloog. De uitkomst was dat deze patiënt de chemokuur niet meer heeft gedaan. De palliatieve zorgcoaches waren er trouwens niet alleen voor de patiënten, maar ook voor hun naasten. De pz-coach maakte het bijvoorbeeld bespreekbaar als de patiënt een ander beeld had bij de plek waar hij wilde overlijden dan zijn kinderen. Ook na het overlijden van de patiënt konden naasten nog een tijdje terecht bij de verpleegkundig specialist voor ondersteuning.”


Resultaten: 

 • Gemiddeld rapportcijfer PZ-coach: 8.8

 

 • Patiënten
 • 75 procent ervaart continuïteit in palliatieve zorg
 • 70 procent heeft gevoel van eigen regie
 • 90 procent sterft op plaats van voorkeur

 

 • Professionals
 • Pluspunten:
 • Professionals zijn tevreden over betere onderlinge samenwerking in zorg voor palliatieve patiënten
 • pz-coach draagt bij aan gestructureerde aandacht voor vroegtijdige zorgplanning (advance care planning, ACP)
 • Aandachtspunten:
 • Behoefte aan een digitaal communicatiesysteem tussen domeinen
 • Nog niet altijd duidelijk wie wat doet en waar regie ligt
 • Kosten:
 • pz-coach is gemiddeld 34 uur ingezet voor de patiënt (waarvan 32 uur reguliere zorg)
 • Geschatte besparing per patiënt is 900 euro (conservatieve schatting)
 • Kwaliteit van zorg:
 • 90 procent van de ingezette zorg is passend (tegenover 72 procent landelijk)
 • In de laatste 30 dagen van leven patiënt geen IC-opnames, geen (langere) opnames, geen (meervoudig) SEH-, HAP- en polibezoek, geen chemokuren, minder sterven in ziekenhuis

>> Lees het hele interview in De Eerstelijns.

 

Meer weten? Lees hier meer informatie en artikelen

Meer post

Arnhem Palliatieve Zorg

Doorstart Palliatieve Zorg-coach in Arnhem

Het project 1,5 lijns Palliatieve Zorg-coach is in 2019 gestart als pilot en kreeg op 1 juni 2023 een doorstart…

Achterhoek Palliatieve Zorg

Netwerken palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen organiseren symposium ‘In gesprek’

Na een lange periode van elkaar niet kunnen ontmoeten organiseren de netwerken palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen weer een symposium.…

Zutphen Achterhoek Palliatieve Zorg

Netwerk palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen: patiënt en naaste in gesprek

Proscoop begeleidt het netwerk palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen om te komen tot een meerjarenprogramma. Om input op te halen…