Netwerk palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen: patiënt en naaste in gesprek

18 mei 2022 2 min leestijd
  • Intro

Proscoop begeleidt het netwerk palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen om te komen tot een meerjarenprogramma. Om input op te halen uit het werkveld is er gebruik gemaakt van een patiëntreis tijdens de netwerkbijeenkomsten met professionals. Zo zijn we samen, vanuit de beleving van de patiënt en zijn naaste, het gesprek  aangegaan.

Inzet patiëntreis tijdens de netwerkbijeenkomsten

Proscoop-adviseur Dorien van der Wal heeft een naaste geïnterviewd over de ervaringen met de palliatieve zorg. Dit interview is opgenomen in een aantal korte filmpjes die elk een andere fase van de reis van de patiënt laat zien.

Tijdens de netwerkbijeenkomsten in maart zijn deze filmpjes vertoont en konden professionals hun bevindingen over de reis opschrijven. Aan de hand hiervan zijn we met elkaar het gesprek aangegaan. Wat viel op in deze reis? Hoe ervaren jullie dit? Herkennen jullie het beeld wat wordt geschetst? Wat kunnen we met elkaar verbeteren? Om daarna ook weer breder uit te ‘zoomen’ en de verbeterpunten te vertalen naar ontwikkelpunten voor de regio.

Dorien: ‘De professionals ervaarden de netwerkbijeenkomsten als erg waardevol en fijn om op deze manier met elkaar het gesprek aan te gaan. Het geeft hen andere inzichten en de beleving van, in dit geval, de naaste staat centraal in plaats van de beleving van de professional. Het was soms wel een uitdaging om de verbeterpunten met elkaar te vertalen naar ontwikkelpunten voor de regio.’

De patiëntreis werd als helpend ervaren om het eigen denken aan te vullen vanuit een andere invalshoek. De begeleiding van Proscoop is daarin prettig en werkt ondersteunend, omdat er voldoende tijd is om dit goed uit te werken.

Patiëntreis

Een patiëntreis of patient journey is een methodiek die op een eenvoudige en persoonsgerichte manier de belevingen en emoties van een patiënt in zijn of haar zorgproces inzichtelijk maakt, en verbetermogelijkheden naar voren brengt. Het perspectief van de patiënt wordt als uitgangspunt genomen. Een patiëntreis is een laagdrempelige manier om vooral het gesprek met elkaar aan te gaan. Als professional krijg je inzicht in de ervaring en belevingen van de patiënt. Ook de samenwerking tussen professionals wordt hiermee inzichtelijk gemaakt.

Meer post

Arnhem Palliatieve Zorg

Doorstart Palliatieve Zorg-coach in Arnhem

Het project 1,5 lijns Palliatieve Zorg-coach is in 2019 gestart als pilot en kreeg op 1 juni 2023 een doorstart…

Achterhoek Palliatieve Zorg

Netwerken palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen organiseren symposium ‘In gesprek’

Na een lange periode van elkaar niet kunnen ontmoeten organiseren de netwerken palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen weer een symposium.…

Landelijk Palliatieve Zorg

De Eerstelijns interviewt projectleiding pilot palliatieve zorg-coach

‘Inzet van een palliatieve zorgcoach (pz-coach) leidt tot een betere kwaliteit en continuïteit van zorg, tegen lagere zorgkosten. Maar belangrijker…