Doorstart Palliatieve Zorg-coach in Arnhem

29 juni 2023 2 min leestijd
  • Intro

Het project 1,5 lijns Palliatieve Zorg-coach is in 2019 gestart als pilot en kreeg op 1 juni 2023 een doorstart voor een bredere implementatie in de regio. De PZ-coach was als pilot ontwikkeld om zeer kwetsbare mensen in de palliatieve fase de regie te laten houden met alle mogelijke kwaliteit van leven en sterven. Komend jaar gaan we, met de opgedane ervaringen, verder met brede uitvoering in de regio. De nadruk ligt op het behouden van goede ervaringen en resultaten waarbij er speciale aandacht is voor het verduurzamen van de financiering, die (nog) niet past in het huidige systeem. De doorstart sluit aan bij de regionale sectoroverstijgende wensen, gekoppeld aan het integraal zorgakkoord, om bij te dragen aan transformatie van zorg en betere samenwerking.  

Deelnemen aan de PZ-coach
Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en De Liemers zoekt huisartsen en verpleegkundig specialisten die willen deelnemen aan de verdere uitrol in de regio van het succesvolle project PZ-coach. Een brede implementatie in de regio werkt als veel huisartspraktijken en medisch specialisten deelnemen. Uit ervaring weten we dat als deze groepen meedoen, ze ook niet meer zonder kunnen. Zij worden ontzorgd door de PZ-coach die de juiste vragen stelt en de weg weet naar de juiste antwoorden. Er ontstaat een flow waarin zorgverleners beter met elkaar samenwerken, over domeinen heen. Zorgaanbieders (o.a. ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, hospice en thuiszorg) bewegen naar elkaar toe en weten elkaar makkelijker te vinden. Deze transmurale samenwerking is heel waardevol en biedt verbetering van kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt. 

Meedoen of meer informatie?
Neem contact op met Henk-Jan de Winter via henk-jan.de.winter@proscoop.nl  

 

 width=

 width=

Meer post

Achterhoek Palliatieve Zorg

Netwerken palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen organiseren symposium ‘In gesprek’

Na een lange periode van elkaar niet kunnen ontmoeten organiseren de netwerken palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen weer een symposium.…

Zutphen Achterhoek Palliatieve Zorg

Netwerk palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen: patiënt en naaste in gesprek

Proscoop begeleidt het netwerk palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen om te komen tot een meerjarenprogramma. Om input op te halen…

Landelijk Palliatieve Zorg

De Eerstelijns interviewt projectleiding pilot palliatieve zorg-coach

‘Inzet van een palliatieve zorgcoach (pz-coach) leidt tot een betere kwaliteit en continuïteit van zorg, tegen lagere zorgkosten. Maar belangrijker…