Voorbereiden voor een sterkere eerstelijn in Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek

22 mei 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Monodisciplinaire organisatiegraad
  • Werkgroepen
  • Meer weten?

De voorbereidingsfase van de versterking van de eerstelijnszorg in de regio’s Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek is in volle gang. Vanuit de Visie op de eerstelijnszorg 2030 wordt geschetst dat eind 2026 in elke wijk professionals samenwerken in een ‘hecht wijkverband’ en er een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband actief is. De grove kaders zijn geschetst, het is aan de regio om hier verdere invulling aan te geven.

Monodisciplinaire organisatiegraad

De eerstelijns disciplines in beide regio’s hebben zich als doel gesteld om als gelijkwaardige partners deel te nemen aan het proces van de versterking eerstelijnszorg. Dit betekent dat ze zich in deze fase vooral richten op het ondersteunen en versterken van de monodisciplinaire organisatiegraad van dié disciplines die dit nodig hebben. Vanuit ZonMW zijn hiervoor nu vouchers beschikbaar. Deze financiële middelen zijn een zeer welkome ondersteuning in dit proces.

Werkgroepen

In de voorbereidingsfase worden de eerste ideeën gevormd over hoe het wijkgericht werken verder doorontwikkeld kan worden en hoe de eerstelijnszorg zich wil gaan organiseren in de regio. Deze opdrachten liggen bij de werkgroepen ‘Wijkgericht werken’ en ‘Regionaal organiseren’. In de regio Achterhoek is er derde werkgroep: ‘Lerend netwerk organisatiegraad’. In deze werkgroep kunnen disciplines, met verschillende mate van organisatiegraad, elkaar inspireren, om hulp vragen en hulp geven. Alle werkgroepen bestaan uit enthousiaste deelnemers met diverse achtergronden in de eerstelijn en staan op het punt te starten.

Meer weten?

Wil je meer weten over de versterking eerstelijns zorg in de regio’s Apeldoorn-Zutphen of Achterhoek? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.