Bijeenkomst versterking Paramedisch Platform Salland

Datum: 09 april 2024
Tijd: 16:00 - 18:30 uur
Locatie: Zalencentrum de Lindeboom, Lindeboomsweg 1A, 7433 BH Schalkhaar 
Organisatie: Kerngroep Paramedisch Platform Salland & Proscoop

Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 03 april 2024
Kosten: Gratis

Voorafgaand

Afgelopen maanden heeft het  Paramedisch Platform Salland (PPS) zowel intern als met samenwerkingspartners gesproken over het verder versterken en formaliseren van ons platform. We hebben daarbij de wens om te komen tot een breed gesteunde vertegenwoordiging eerstelijns paramedische praktijken in de regio.

Daarmee kunnen we regionaal als gelijkwaardige gesprekspartner bijdragen aan het maken van afspraken met andere organisaties en samenwerkingsverbanden. Door deze regionale samenwerking kunnen we de eerstelijnszorg versterken en tevens inzetten op preventie en gezondheids- bevordering. Dit vraagt een aanpassing van het huidige Paramedisch Platform Salland.

Kom naar de bijeenkomst!

We nodigen je daarom uit om met ons in gesprek te gaan over deze gewenste vertegenwoordiging van de eerstelijns paramedische praktijken in deze regio. Ook zal hierbij aandacht zijn voor de wijze van het maken van zorginhoudelijke afspraken die breder gemaakt zullen worden met alle paramedische beroepsbeoefenaren in deze regio (inclusief instellingen). De kerngroep van het PPS licht deze ideeën toe en gaat graag hierover met jullie in gesprek op dinsdag 9 april.

Het PPS stelt je bijdrage en aanwezigheid zeer op prijs. Meld je meteen aan via onderstaande knop

Programma

TijdOmschrijving
16:00 uur     Inloop met een kop soep
16:30 uur     Welkom en doel bijeenkomst
16:35 uur    Landelijke en regionale ontwikkelingen
16:55 uur      Toelichting wens PPS verdere versterking, proces en consequenties
17:15 uurKorte pauze
17:25 uur     In gesprek met elkaar over voorstel, ophalen behoeften en draagvlak
18:25 uur Afronding