ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

29 maart 2024 3 min leestijd
 • Intro
 • Wat we doen
 • We bieden
 • Onze toegevoegde waarde
 • Onze partners
 • Meer weten?

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en welzijn staan onder druk. Dit vraagt onder meer om effectieve samenwerking in zorg en welzijn. In de eerstelijnszorg en daarbuiten, op regionaal en lokaal niveau, met en voor inwoners. Met betrokkenheid van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en andere cruciale partners smeden we regionale netwerken en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de toegankelijkheid van zorg en welzijn en de gezondheid van inwoners.

Wat we doen

Als partner in elke regio brengen wij expertise en daadkracht. Wij zijn experts in transitie-, programma- en projectmanagement binnen de domeinen van gezondheid, zorg en welzijn. Wij vervullen een cruciale rol door te agenderen, adviseren, begeleiden en concreet netwerksamenwerkingen te realiseren.

 • Kennis delen en creëren: de ROS kent de context en het beleid. We delen en duiden onze kennis en dragen bij om complexe vraagstukken
  voor de praktijk inzichtelijker te maken.
 • Bouwen en initiëren: de ROS bouwt mee aan netwerken die nodig zijn om transitievraagstukken tegemoet te kunnen treden. We brengen partijen bij elkaar, initiëren trajecten en begeleiden de realisatie.
 • Onderzoeken en duiden: waarden als gezondheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid geven we gericht inhoud door onder andere de aard en omvang van vraagstukken te analyseren en te duiden, inzicht te krijgen en te bieden in de behoeften en wensen van een populatie en door (tussentijdse) evaluatie en monitoring.

Wij werken datagedreven. Wij meten en evalueren de impact van interventies op: kosten, gezondheid, kwaliteit en werkplezier van medewerkers. Wij delen actief onze kennis en regionale successen en stimuleren het benutten van goede voorbeelden.

We bieden

Verander- en transitiemanagement: Wij fungeren als aanjagers en kwartiermakers voor verandering en streven naar duurzame oplossingen. Met professionals en inwoners werken we samen aan een ontwerpende aanpak om de benodigde transities in zorg en welzijn te faciliteren.
Zorg voor Netwerken: We begeleiden bij het bouwen en onderhouden van netwerken in de gezondheidszorg, zowel eerstelijnsnetwerken als domein overstijgende netwerken.
Samenwerken in de Wijk: We bieden werkbare oplossingen en programma’s om de verbinding tussen zorg, welzijn en het sociaal domein te versterken, met een focus op preventie en positieve gezondheid.

Onze toegevoegde waarde

 • Als maatschappelijke organisaties realiseren wij duurzame samenwerkingsverbanden. Onze onafhankelijke positie draagt bij aan het bereiken van gelijkwaardige samenwerking tussen regionale partijen.
 • Met veel kennis van de regionale context faciliteren wij dat de realisatie van landelijk beleid aansluit op de lokale behoeften en uitdagingen. Zoals de uitvoeringsagenda’s van de IZA-regioplannen en de Visie eerstelijnszorg 2030.
 • Het ROS-netwerk fungeert als een landelijk aanspreekpunt met een herkenbare werkwijze en een hoog kwaliteitsniveau bij alle ROS’en. We bundelen onze kennis, kracht en ervaring op landelijk niveau.

Onze partners

Het ROS-netwerk is nauw verbonden met zowel regionale als landelijke publieke partijen en netwerken waarmee we elkaars maatschappelijke opdracht versterken. Landelijk werken we onder meer samen met het Ministerie van VWS, InEen, Paramedisch Platform Nederland (PPN), RegioPlus, RSO Nederland, Health~Holland, Institute For Positive Health (iPH), Alles is Gezondheid, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Op regionaal niveau vormen de ROS’en allianties met publieke organisaties zoals de GGD’en, zorginnovatieregio’s, regionale werkgeversorganisaties, de  RSO’s en de ROAZ.

Meer weten?

Wil je meer weten over het ROS-netwerk? Neem dan contact op met Arie Jongejan.