Agenda

Oprichtingsbijeenkomst Paramedisch Platform Apeldoorn, Epe en Eerbeek

…te zijn voor de organisaties waarmee wij samenwerken, zoals Gelre, huisartsenorganisatie HRA, zorgverzekeraar, thuiszorg, gemeenten. Door intensievere samenwerking kunnen wij de (eerstelijns)zorg versterken en inzetten op preventie en gezondheidsbevordering. Programma…

Zutphen Apeldoorn Achterhoek

Regioplan in de Achterhoek

…de inrichting van de ketenaanpakken. De eerstelijn bereidt zich voor op een traject naar meer samenhang en versterking, zowel binnen als tussen beroepsgroepen en ook in de domeinoverstijgende samenwerking met…

Landelijk Paramedie

Oproep aan paramedici: enquête inventarisatie netwerken en organisatiegraad

…bijdragen. Wij vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij de behoefte van paramedici. Ook willen wij goed inzicht hebben en behouden op de reeds bestaande eerstelijns netwerken. Vandaar…

Apeldoorn Oncologie

Eerste hulp bij intimiteit en seksualiteit voor mensen met kanker

Voorjaar 2021 organiseerde het Oncologienetwerk Apeldoorn e.o. een webinar rondom het thema ‘Kanker, seks en intimiteit’. Is er een rol voor eerstelijns en tweedelijns zorgverleners bij vragen van de cliënt?…

Apeldoorn ALK/SOLK

Gezonde jeugd Apeldoorn, vroege signalering van aanhoudende klachten

…(kinderarts, GZ-psycholoog, kinderpsycholoog) CJG (jeugdartsen, bestuurder, orthopedagoog) Klimmendaal (revalidatiearts, fysio, GZ-psycholoog) Eerstelijns fysio-, spel, kinder-, pm-, psychotherapeuten, coach Leerplichtambtenaar Begeleiding zieke leerlingen (SOZKA, OZL) Praktijkondersteuners huisartsenzorg Om snel en effectief…

Bijeenkomst Paramedisch Platform regio Zutphen

…gesprekspartner te zijn voor organisaties waarmee wij samenwerken, zoals Gelre, huisartsenorganisatie HRZu, zorgverzekeraar, thuiszorg en gemeenten. Door intensievere samenwerking kunnen wij de (eerstelijns)zorg versterken en inzetten op preventie en gezondheidsbevordering….

Landelijk

Medewerker aan het woord: adviseur Rudie van den Berg

…klei te houden’ en zorgverleners te spreken om te weten wat er speelt in de praktijk. Waarbij het draait om de maatschappelijke doelstelling en om de eerstelijnszorg te verbinden met…

Geslaagde aftrapbijeenkomst Babyconnect Midden- en Oost-Nederland

…Carine Besselink en eerstelijns verloskundige Cara Simons deelden hun eigen ervaringen vanuit cliënt- en zorgverlenersperspectief. Carine: “Ik denk dat de zorg rondom een zwangere efficiënter geregeld kan worden wanneer alle…

Landelijk Oncologie

Webinar Oncologie zorgnetwerken in beeld

…oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Denk bijvoorbeeld fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten,…