Innovatieve co-creatie tussen zorg, welzijn én inwoners in de wijk

3 maart 2024 3 min leestijd
  • Intro
  • Samen Gezond in 2030
  • Integrale aanpak
  • Droombeeld
  • Meer weten?

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn en het sociaal domein. Maar een belangrijke voorwaarde voor succes ligt vooral in het actief betrekken van de inwoners zelf. 

Velp& Rozendaal Samen Gezond in 2030

Tamara Baert, adviseur bij Proscoop is samen met haar collega Karin van der Steen betrokken als projectleider bij het project ‘Velp& Rozendaal Samen Gezond in 2030’. Het programma moet een bijdrage leveren aan meer zelfregie en betere gezondheidsvaardigheden van inwoners van Velp en Rozendaal.

Integrale aanpak

EenPlus (Eerstelijn), Incluzio (Welzijn), gemeente Rheden, zorgverzekeraar Menzis, Proscoop en een inwoner vormen het kernteam. Proscoop begeleidt het proces en zorgt ervoor dat eenieder op gelijkwaardige basis deelneemt.

Tamara: “Complexe problemen vragen om een integrale aanpak en zijn niet alleen op te lossen. Daarom is co-creatie zo belangrijk. Als onafhankelijke procesbegeleider verbinden we alle partijen om vanuit éénzelfde doelstelling en ambitie te werken.”

Zo is ook de inwoner in het kernteam en de Denktank, met daarin lokale professionals en inwoners, een gelijkwaardige partner. “We betrekken de inwoners al direct in de ontwerpfase, de inwoner heeft immers ook een belangrijke rol in de realisatiefase. Als inwoners meer eigen regie moeten gaan voeren over hun gezondheid, laat hen dan vanuit hun perspectief meedenken”, zegt Tamara.

Droombeeld

De kerngroep en de Denktank werkte aan een gezamenlijk uitgangspunt. Zij willen dat in 2030 inwoners van Velp en Rozendaal weten dat zij gezonder en gelukkiger kunnen leven door zelf de regie te nemen en dichtbij ondersteuning te zoeken. Zij maakten samen een droombeeld. Hierin zijn de perspectieven vanuit inwoners, professionals, kwaliteit van zorg en financiering om te werken aan dat droombeeld beschreven. Duidelijk is dat meerdere disciplines een aandeel hebben in het realiseren van dat droombeeld en niet alleen de zorg.

Tamara: “Eenzaamheid en financiële beperkingen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij iemand die kampt met fors overgewicht. Iemand met weinig middelen kan denken: ‘Ik ben te arm om gezond te eten, dus ik ben al opgegeven’ en gaat verder op de oude weg. Het is essentieel om hierop in te spelen. Door bijvoorbeeld zijn eenzaamheid aan te pakken en de inwoner te laten kennismaken met activiteiten in de buurt. Zo kan iemand samen met buurtbewoners een gezamenlijke maaltijd gaan koken in het buurtcentrum. Hierbij kan een diëtist langskomen voor tips om met weinig budget toch gezond te koken. Daar heb je meerdere disciplines bij nodig, niet alleen zorg, maar ook welzijn en sociaal domein en natuurlijk actieve bewonersgroepen.”

 

(bron: ros-netwerk.nl)

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseurs.

Meer post

Arnhem Burgerparticipatie

Community Building: krachtige buurten

Op meerdere plekken in Nederland wordt gewerkt aan krachtige buurten met saamhorige gemeenschappen. Vanuit Proscoop zijn we in de regio…

Landelijk Burgerparticipatie

Online kennisbijeenkomst: maatschappelijke impact meten met de SROI-methode (13 & 18-04)

Op 13 en 18 april 2023 organiseren onze adviseurs Kim Boerakker en Aline Kronenberg een online bijeenkomst over het inzichtelijk…

Landelijk Burgerparticipatie

Proscoop adviseurs volgen opleiding ‘Design thinking’: belang inwoner staat voorop

Bij Proscoop hebben drie adviseurs de opleiding Design Thinking met succes afgerond. De inwoner staat bij deze methodiek centraal door…