De Raad van Toezicht van Proscoop bestaat uit vijf leden met veranderkundige ervaring, in een goede mix van de jonge en oudere generatie en met mensen van binnen en buiten de regio van Proscoop. 

 • Nelly de Jong
  Voorzitter Raad van Toezicht/domein overstijgend
 • Mieke Beentjes
  Openbaar bestuur
 • Chris van den Akker
  Vice-voorzitter/leiderschap en organisatieontwikkeling, op voordracht PVT
 • Mehmet Duran
  Innovatie en datamanagement
 • Jan Wietsma
  Financiën en maatschappelijke impact

Het Toezichtkader van de Raad van Toezicht is hier te lezen.

Adviesraad

De deelnemers van deze raad informeren, inspireren en adviseren de directie. Over zaken die de eerste lijn, de gezondheidszorg in breedste zin, welzijn en wonen betreffen. Deze leden zijn werkzaam en /of hebben hun netwerken en relaties op de maatschappelijke terreinen: eerstelijnsgezondheidszorg, gemeentelijke/provinciale overheid, patiënten- of consumentenorganisaties en zakelijke dienstverlening. De adviesraad komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar. Leden van de Raad van Toezicht nemen ook deel aan de bijeenkomsten van de adviesraad.

Voor de periode van drie jaar hebben vanaf 2020 de volgende leden zitting:

 • De heer Frits Alberts – Groningen/Drenthe – zelfstandig adviseur sociaal domein
 • Mevrouw Ingrid Heutink – Lingewaard/Arnhem – bestuurder Een Plus/ ergotherapeut
 • De heer Martin Knol – Zwolle – landelijk zelfstandig adviseur
 • De heer Bert Meijer – Achterhoek – manager sociaal domein/ eerste lijn
 • Mevrouw Christine van der Pol – Gelderland/Doetinchem – huisarts eerste lijn
 • De heer Maarten Stuker – Drenthe – zelfstandig adviseur
 • De heer Johan Vennevertloo – Berkelland/Achterhoek – oud-wethouder
 • Mevrouw Miranda Laurant – Gelderland/Overijssel – Lector, programmamanager en onderzoeker nieuwe modellen gezondheidszorg
 • De heer Sjors Groeneveld, Gelderland/Overijssel, Hoofddocent Living Technology Hogeschool Saxion. Promovendus AI in de langdurige zorg

Helpt u mee te adviseren en te inspireren?

Zo kunnen we onze taak als regionale ondersteuningsstructuur toetsen op aansluiting en behoefte in de regio. Wij stellen de visie en frisse blik erg op prijs en de bijeenkomsten worden door de leden (en door ons) altijd zeer gewaardeerd. Oriënterend gesprek? Bent u werkzaam in de eerste lijn en heeft u affiniteit met het werkgebied en werkzaamheden van Proscoop als ROS dan komen wij graag met u in gesprek. Neem voor een oriënterend gesprek contact op met Arie Jongejan.