Update Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe

6 maart 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Terugblik
  • Samenwerking
  • Achterbanbijeenkomst
  • Meer weten over paramedische zorg in Drenthe?

Eind 2023 is de coöperatie Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe geformaliseerd. De coöperatie is een nieuwe samenwerking bestaande uit de coöperatie Fysioplus en de Drentse Diëtisten Vereniging. Beide partijen maakten medio 2022 al kennis.

Een korte terugblik

In verband met de verkenning en ontwerp van een nieuwe governancestructuur voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in Drenthe, kwamen de twee partijen vanaf eind 2022 frequent bij elkaar. In het najaar van 2023 is het nieuwe bestuur gekozen, bestaande uit Alianne Korterink (voorzitter), Karin Postmus (secretaris), Melissa Zantinge (penningmeester), Dirkje van Asselt en Jorien Giethoorn. Met Dokter Drenthe is een contract afgesloten voor de GLI van 2024 tot 2026. De Zorggroep is de uitvoerende partij en werkt hierin samen met leefstijlcoaches en gemeenten.

Aanspreekpunt en samenwerkingspartner

De Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe is inmiddels namens eerstelijns paramedici aanspreekpunt in de regio. Met de uitvoering van de GLI legt de Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe hier een stevige basis voor. Doel is de zorggroep verder te verbreden met andere paramedische disciplines en (zorg)producten.

Ook is de Paramedische Zorggroep samenwerkingspartner in de programmaraad van de Gezonde Marke, binnen de GALA preventieketens en in de initiatiefgroep rondom de voorbereidingssubsidie Versterking Eerstelijnszorg.

Oprichting gevierd tijdens bijeenkomst

Op 12 februari 2024 is de oprichting gevierd met de achterban en is er in gezamenlijkheid van gedachten gewisseld over de betekenis van de zorggroep voor de achterban, de kansen voor paramedici binnen de Gezonde Marke, GALA ketens en versterking van de eerstelijn en zijn er door de achterban suggesties gedaan voor op te pakken inhoudelijke thema’s. De achterbanbijeenkomst werd zeer goed ontvangen en uit een klein meetmoment bleek het gevoel van betrokkenheid bij de aanwezigen duidelijk toegenomen!

Meer weten over paramedische zorg in Drenthe?

Meer weten? Neem contact op met onze betrokken adviseur.

Meer post

Salland Paramedie

Apothekers projecten in samenwerking met Salland Zorgverzekeraar

Salland Zorgverzekeraar en Coöperatie Apothekers Deventer en omstreken (CADO) hebben een aantal projecten geïnitieerd onder meer om leefstijl te bevorderen…

Apeldoorn Paramedie

Ontwikkelingen samenwerking paramedie in de regio Apeldoorn en regio Zutphen

Paramedici in de regio Apeldoorn gaan een samenwerkingsverband vormen. Een paramedisch platform geeft paramedici de mogelijkheid om zichtbaar, vindbaar en…

Zwolle Paramedie

Beter toegankelijke paramedische zorg in regio Hardenberg en Zwolle

Woensdag 5 juli hebben DiHaZ (vereniging Dietisten Hardenberg Zwolle) en zorggroep Fynon met een  intentieverklaring getekend voor een nauwe samenwerking.…