Beter toegankelijke paramedische zorg in regio Hardenberg en Zwolle

11 juli 2023 2 min leestijd
  • Intro

Woensdag 5 juli hebben DiHaZ (vereniging Dietisten Hardenberg Zwolle) en zorggroep Fynon met een  intentieverklaring getekend voor een nauwe samenwerking. Ze hebben als gezamenlijk doel om de paramedische zorg in de regio te verbeteren en te bevorderen. Deze samenwerking is een belangrijke stap in het streven naar hoogwaardige en efficiënte multidisciplinaire zorg in de regio, waarbij de gezondheid van de inwoners centraal staat en paramedici met plezier hun werk kunnen doen.

 

Kennis en expertise delen
DiHaZ en Fynon streven ernaar om met de samenwerkingsorganisatie een overkoepelende organisatie te vormen waarin verschillende paramedische onderwerpen worden georganiseerd. Denk hierbij aan valpreventie en gecombineerde leefstijl interventie. Door samen te werken willen ze kennis en expertise delen en uitwisselen. Deze organisatie zal fungeren als een platform voor het bevorderen van innovatie, onderzoek en voortdurende professionele ontwikkeling binnen de paramedische sector. En natuurlijk als aanspreekpunt voor paramedische zorg in de regio IJssel – Vecht.

Positieve invloed gezondheid en welzijn
DiHaZ en Fynon zijn van mening dat deze tijd vraagt om nauwere samenwerking. Alleen samen met andere (para)medici kunnen de uitdagingen in de zorg effectief worden aangepakt. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking zal leiden tot verbeterde paramedische zorg en een positieve invloed zal hebben op de gezondheid en het welzijn van de inwoners in de regio.

Wie zijn DiHaZ en Fynon?
DiHaZ is de beroepsvereniging van diëtisten in de regio Hardenberg-Zwolle. Fynon is een coöperatieve vereniging van fysiotherapieorganisaties die patiënten en fysiotherapiepraktijken bij elkaar brengt en fysiotherapeuten ondersteunt bij het leveren van de beste zorg. Fynon is actief in de regio’s Zwolle, Hardenberg en Flevoland.

De rol van proscoop: Proscoop begeleidt DiHaZ en Fynon in het verkennen van de samenwerking in een aantal sessie waarvan deze intentieverklaring een eerst mijlpaal is. In een volgende fase wordt toegewerkt naar een voorstel voor samenwerking die aan de ledenvergadering van de verenigingen wordt voorgelegd.

Rol van Proscoop
Proscoop begeleidt DiHaZ en Fynon in het verkennen van de samenwerking in een aantal sessie waarvan deze intentieverklaring een eerst mijlpaal is. In een volgende fase wordt toegewerkt naar een voorstel voor samenwerking die aan de ledenvergadering van de verenigingen wordt voorgelegd.

Meer post

Drenthe Paramedie

Update Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe

Eind 2023 is de coöperatie Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe geformaliseerd. De coöperatie is een nieuwe samenwerking bestaande uit de…

Salland Paramedie

Apothekers projecten in samenwerking met Salland Zorgverzekeraar

Salland Zorgverzekeraar en Coöperatie Apothekers Deventer en omstreken (CADO) hebben een aantal projecten geïnitieerd onder meer om leefstijl te bevorderen…

Apeldoorn Paramedie

Ontwikkelingen samenwerking paramedie in de regio Apeldoorn en regio Zutphen

Paramedici in de regio Apeldoorn gaan een samenwerkingsverband vormen. Een paramedisch platform geeft paramedici de mogelijkheid om zichtbaar, vindbaar en…