Ontwikkelingen samenwerking paramedie in de regio Apeldoorn en regio Zutphen

3 oktober 2023 2 min leestijd
  • Intro

Paramedici in de regio Apeldoorn gaan een samenwerkingsverband vormen. Een paramedisch platform geeft paramedici de mogelijkheid om zichtbaar, vindbaar en aanspreekbaar te zijn voor samenwerkingspartners en zich steviger te positioneren. Om zo met elkaar de veranderingen in de zorg in de regio op te kunnen pakken.

In regio Apeldoorn zijn de paramedici zover dat het samenwerkingsverband formeel wordt opgericht. In regio Zutphen is een werkgroep bezig met een voorstel om samen te werken. Op maandag 6 november is een bijeenkomst georganiseerd om alle paramedici in deze regio te informeren. Het vormen van een samenwerkingsverband maakt het mogelijk dat de paramedici met mandaat van de achterban aan kunnen sluiten bij regionale overleggen over de ketenaanpakken (Gezond en Actief Leven Akkoord), de versterking van de eerstelijnszorg en activiteiten in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (o.a. regiobeeld, regioplan).

Verschillende disciplines

In beide regio’s zijn de (eerstelijns) disciplines diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en podotherapie betrokken. De disciplines hebben gezamenlijk samenwerkingsafspraken gemaakt en een ambitie en doelstellingen opgesteld, waardoor de PPrA alle disciplines vertegenwoordigt. De fysiotherapeuten richten het samenwerkingsverband FAZeo op (Fysiotherapeuten Apeldoorn-Zutphen en omgeving) om onderdeel te worden van het paramedisch platform.

Meer informatie?

Voor contact over samenwerkende paramedici in beide regio’s kan voorlopig contact opgenomen worden met Anita Lahuis of Esmay Vos. Na oprichting kan er contact opgenomen worden met het bestuur. Samenwerkingspartners van de paramedici worden daarover t.z.t. geïnformeerd.

Meer post

Drenthe Paramedie

Update Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe

Eind 2023 is de coöperatie Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe geformaliseerd. De coöperatie is een nieuwe samenwerking bestaande uit de…

Salland Paramedie

Apothekers projecten in samenwerking met Salland Zorgverzekeraar

Salland Zorgverzekeraar en Coöperatie Apothekers Deventer en omstreken (CADO) hebben een aantal projecten geïnitieerd onder meer om leefstijl te bevorderen…

Zwolle Paramedie

Beter toegankelijke paramedische zorg in regio Hardenberg en Zwolle

Woensdag 5 juli hebben DiHaZ (vereniging Dietisten Hardenberg Zwolle) en zorggroep Fynon met een  intentieverklaring getekend voor een nauwe samenwerking.…