Apothekers projecten in samenwerking met Salland Zorgverzekeraar

15 december 2023 5 min leestijd
  • Intro
  • GLIM: Medicatie leefstijl gesprek
  • Medicatiebegeleiding na ontslag ziekenhuis
  • Meer informatie:

Salland Zorgverzekeraar en Coöperatie Apothekers Deventer en omstreken (CADO) hebben een aantal projecten geïnitieerd onder meer om leefstijl te bevorderen en juist medicatiegebruik na ontslag uit het ziekenhuis te stimuleren. Salland Zorgverzekeraar heeft Proscoop 2023 gevraagd om de procesbegeleiding te verzorgen van twee projecten:

GLIM: Medicatie leefstijl gesprek met een apotheker uit de buurt!

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering. Binnen de Gecombineerde Leefstijlinterventie wordt doorgaans geen medicatiebeoordeling opgenomen. Hierdoor ontbreekt het aan voldoende aandacht voor de wisselwerking tussen medicatie en leefstijl. Dit heeft Salland Zorgverzekeraar en CADO ertoe aangezet een pilot te starten tijdens een GLI-traject. Het doel is deelnemers inzicht te geven in waarom bijvoorbeeld gewichtsverlies moeilijk kan zijn of welke invloed bepaalde medicaties hebben op hun leefstijl. Onderzoek wijst uit dat het aantal inwoners in Midden-IJssel Deventer met  overgewicht ligt hoger ligt  en sneller stijgt dan in veel andere regio’s in Nederland. Salland Zorgverzekeraar stimuleert gezondheid in de regio en signaleerde dat veel deelnemers het GLI-traject niet konden volhouden door onder andere medicatie. Zaak om expertise en advies van de apotheek in te schakelen om verzekerden hierbij te helpen.

De eerste ervaringen
Meriel Hendriks, leefstijlcoach en een van de initiatiefnemers deelt haar ervaring:  “Een deelnemer van de GLI gaf tijdens het intakegesprek aan welke medicatie hij allemaal gebruikt voor o.a. hoge bloeddruk en dat hij daar zo’n spierpijn van krijgt wat het sporten dan ook belemmert. Of een mevrouw die eigenlijk dolgraag van ‘al die troep’ af wil en daarom ook meedoet met de GLI. Ik weet veel van leefstijl maar niet van medicijnen. Daarom is de samenwerking met de leefstijlapotheker een uitkomst! We werken nauw samen en stemmen af. Ik merk dat het mensen net dat extra zetje kan geven om bijvoorbeeld met voeding wat te veranderen zodat ze straks echt kunnen afbouwen. ”

Wat is de rol van de apotheker bij een gezonde leefstijl? Dat vertellen Annet Gossen en Ngan de Vries, twee leefstijlapothekers betrokken bij de pilot: “Als apotheker ben je geneesmiddeldeskundige en kun je goed inzicht geven in geneesmiddelen die de beweging belemmeren of afvallen bemoeilijken. Alle deelnemers vinden de gesprekken waardevol en zoals een GLIM deelnemer aangaf ‘het geeft me nog beter inzicht waar mijn verbeterpunten liggen. De deelnemers zelf zijn ook blij met het medicatiegesprek vanuit de apotheek. De deelnemers ervaren het gesprek als zinvol en het geeft ze nog meer inzicht wat ze zelf kunnen doen om medicatie mogelijk te minderen of zelfs te stoppen.”

Wil je meer informatie over dit project dan kan je contact opnemen met adviseur Sonja Basemans.

Aanvullende medicatiebegeleiding na ontslag uit het ziekenhuis

Bij ziekenhuisontslag ontvangt de patiënt vaak veel informatie over het gebruik van (soms nieuwe) medicatie. Niet alle patiënten kunnen deze informatie echter verwerken in zo’n korte tijd, wat kan leiden tot onjuist of niet-gebruik van medicatie thuis. Salland Zorgverzekeraar en CADO merkten op dat een extra controle wenselijk is om ervoor te zorgen dat patiënten goed op de hoogte zijn en blijven van het juiste medicatiegebruik.

Om ervoor te zorgen dat patiënten hun medicijnen na ziekenhuisontslag correct gebruiken, wordt de farmaceutische begeleiding in twee delen opgesplitst. Bij het afleveren van de ontslagmedicatie vindt de eerste uitgiftebegeleiding plaats waarin kort alle wijzigingen (nieuwe medicatie, wijzigingen in bestaande medicatie en stoppen van medicatie) worden besproken. Op dat moment wordt er door de apotheker een inschatting gemaakt of het een risicopatiënt betreft door middel van het invullen van de scorelijst (inclusiecriteria). Dit gebeurt door de Dienstapotheek Salland of de eigen openbare apotheek van de patiënt. De patiënt gaat vervolgens naar huis met de nieuwe medicatie en een actueel overzicht van de te gebruiken medicatie. Een tot twee werkdagen na het ontslag uit het ziekenhuis wordt de risicopatiënt gebeld door de eigen apotheek, die van de dienstapotheek de puntentelling risicopatiënt en het actueel medicatie overzicht (AMO) heeft ontvangen.

De patiënt bevindt zich nu weer in zijn of haar vertrouwde thuisomgeving, waarbij de nieuwe medicatie en thuismedicatie zijn georganiseerd, en eventuele nieuwe bijsluiters zijn doorgenomen. Tijdens het telefonisch consult worden de aanpassingen in de medicatie besproken, en er is natuurlijk ruimte voor vragen over de nieuwe medicijnen. Salland Zorgverzekeraar vindt dit niet onder het eigen risico mag vallen. Salland vergoedt dit gesprek dan ook volledig voor verzekerden bij Salland Zorgverzekeringen. Ook wordt gecontroleerd of alle thuismedicatie nog voldoende op voorraad is. Daarnaast wordt beoordeeld of de patiënt in staat is om de medicatie zelf te beheren, of dat er mogelijk extra ondersteuning nodig is, zoals herhaalservice of weekrolmedicatie.

Als de apotheker van mening is dat aanvullende uitleg voor de patiënt wenselijk is, plant hij of zij een persoonlijk consult in. Zo nodig wordt verdere farmaceutische zorg ingezet.

Eerste resultaten
De eerste resultaten van deze pilot zijn positief. Wilma Denneboom, apotheker in Deventer en een van de initiatiefnemers, vertelt: “Elf patiënten hebben inmiddels de digitale enquête ingevuld na het gesprek met de apotheekmedewerker. De scores zijn sterk positief (uitsluitend scores ‘mee eens’ of ‘sterk mee eens’). De patiënten zijn tevreden over het gesprek, hebben meer duidelijkheid gekregen over de medicatie en het gebruik ervan en stellen het op prijs dat Salland Zorgverzekeraar de kosten van het gesprek vergoedt. Daarnaast hebben 27 apotheekmedewerkers de tevredenheidsenquête ingevuld. Allen positieve scores. Medewerkers begrijpen beter waarom patiënten soms problemen ervaren met hun medicijngebruik, begrijpen beter hoe ze patiënten kunnen helpen bij hun medicijngebruik en hun werkplezier is gestegen.

Wil je meer informatie over dit project dan kan je contact opnemen met adviseur Rik Meliesie.

Meer informatie:

Meer post

Drenthe Paramedie

Update Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe

Eind 2023 is de coöperatie Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe geformaliseerd. De coöperatie is een nieuwe samenwerking bestaande uit de…

Apeldoorn Paramedie

Ontwikkelingen samenwerking paramedie in de regio Apeldoorn en regio Zutphen

Paramedici in de regio Apeldoorn gaan een samenwerkingsverband vormen. Een paramedisch platform geeft paramedici de mogelijkheid om zichtbaar, vindbaar en…

Zwolle Paramedie

Beter toegankelijke paramedische zorg in regio Hardenberg en Zwolle

Woensdag 5 juli hebben DiHaZ (vereniging Dietisten Hardenberg Zwolle) en zorggroep Fynon met een  intentieverklaring getekend voor een nauwe samenwerking.…