Positieve Gezondheid: welke beweging is er in de Achterhoek? 

29 februari 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Aalten
  • Berkelland (Eibergen) 
  • Meer weten?

Bij Positieve Gezondheid staat de mens en zijn gezondheid centraal en niet de ziekte. Gezondheid gaat over veerkracht van mensen, over meedoen in de maatschappij, over van betekenis zijn in je leef- of werkomgeving. Daarom vinden wij het belangrijk dat de omslag naar een brede kijk naar gezondheid op gang komt en blijft. We richten ons naast (eerstelijns) zorgprofessionals, ook op professionals in het sociale domein en op andere partijen zoals sport of onderwijs. Het is belangrijk dat deze disciplines goed met elkaar in verbinding staan. Wij zoeken daarom actief de verbinding met deze partijen in de regio. Zodat er daadwerkelijk een andere kijk en andere handelwijze op gang komt.

De Achterhoek kent tal van initiatieven die zich richten op het bevorderen van positieve gezondheid. We delen graag twee inspirerende voorbeelden uit Aalten en Berkelland (Eibergen).

Aalten

In de gemeente Aalten zijn inmiddels een drietal bijeenkomsten geweest voor professionals uit zorg, welzijn, sport en cultuur rondom de Brede Blik op Gezondheid in Aalten: in plaats van enkel de ziekte te belichten, staat de mens centraal. 

Met het evenement Brede Blik op Gezondheid: Iedereen Vitaal in Aalten willen we deze visie versterken.  Op dinsdag 26 maart 2024, van 16:00 tot 18:00 uur, verwelkomen we professionals uit de gemeente Aalten in ’t Romienendal. Deze bijeenkomst richt zich niet alleen op (eerstelijns) zorgprofessionals, maar ook professionals in het sociale domein en andere sectoren zoals sport en onderwijs zijn van harte welkom. 

Berkelland (Eibergen) 

Ook in de gemeente Berkelland hangt een energieke sfeer in de groep rondom Eibergen Gezond. Het doel van Eibergen Gezond is niet per se om nieuwe dingen te bedenken, als wel om bestaande initiatieven beter aan elkaar te koppelen, zodat mensen/burgers/inwoners beter in hun kracht blijven. Alles vanuit de Brede Kijk Op Gezondheid. Zo zijn er 2023 twee interessante bijeenkomsten geweest rondom: Herstelgerichte ondersteuning-Powerful Ageing en het actuele thema Laaggeletterdheid, waarin ervaringsdeskundige Jos Niels ons heeft meegenomen in zijn levensverhaal.  

Op donderdag 21 maart 2024 vindt er een Lentebijeenkomst plaats, van 16.45 tot 18.30 uur in Grand Café de Klok in Eibergen. Ron Berendsen en Necla Sancar van Veilig Thuis geven een voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis, diverse vormen van huiselijk geweld en is er aandacht voor de meldcode. Erbij zijn? Meld je dan hier aan. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Ook geïnteresseerde collega’s die werkzaam zijn in Eibergen, zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de beweging Positieve Gezondheid in de Achterhoek? Onze adviseurs vertellen je graag meer.

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem – het andere gesprek: tips, taal en tools

Dinsdagmiddag 11 juni 2024 vond de derde bijeenkomst van de Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem plaats bij de Kookplaats in…

Salland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

Een terugblik en vooruitblik van de afgelopen drie jaren Drie jaar geleden zijn Proscoop, GGD IJsselland en provincie Overijssel, samen…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…