Eno en Proscoop tekenen overeenkomst voor 2022: samenwerken in regio Middel-IJssel

23 december 2021 2 min leestijd
  • Intro

Begin december hebben zorgverzekeraar Eno en Proscoop een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Ook in 2022 gaan beide organisaties weer samenwerken aan projecten en programma’s die bijdragen aan verbetering van de eerstelijnszorg in de regio Midden IJssel.

Naast de meerjarencontracten met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis is er nu ook een nieuwe overeenkomst met de zorgverzekeraar uit Deventer. Directeur/bestuurder Arie Jongejan: “We zijn blij met deze getekende overeenkomst voor 2022. Ook in het nieuwe jaar gaan wij weer samenwerken aan een verbetering van de eerstelijnszorg in de regio.”

Regiovisie Midden-IJssel

Eno heeft een regiovisie opgesteld waarin vijf ambities staan beschreven. Het doel is door middel van nog betere samenwerking de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van de regio te garanderen. Proscoop koppelt haar projecten en programma’s in de regio Salland aan deze vijf ambities. Zo wordt er volgend jaar o.a. gewerkt aan thema’s als preventie, gezondheidsverschillen, ouderenzorg, arbeidsmarktproblematiek, technologie en netwerksamenwerkingen in de regio.

Werkgebied en werkwijze

Daarbij maken we natuurlijk ook gebruik van onze ervaringen met deze thema’s die we hebben opgedaan in de andere regio’s in Noordoost-Nederland. Daarmee leveren we een bijdrage aan de juiste zorg op de juiste plek.

Het doel wat Proscoop nastreeft is een gezonde populatie in ons werkgebied. Daarbij sluit het aanbod van zorg en welzijn aan op wensen en behoeften van inwoners en patiënten. Dat doen we door Triple Aim toe te passen en met populatiegericht werken als werkwijze.