Samenwerken rondom oncologie

3 min leestijd
 • Intro
 • Kwaliteitsborging
 • Landelijke dekking
 • Samenwerking
 • Download de brochure
 • Toekomst
 • Meer weten?

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met na de diagnose kanker.  Hoewel een groot deel van hen geneest, hebben velen nog last van de gevolgen van de ziekte en behandeling. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Groei en doorontwikkeling van deze netwerken is van groot belang voor optimale integrale oncologische zorg in de regio.

Diverse organisaties hebben samen met IKNL onder de vlag van de Taskforce Cancer Survivorship Care gewerkt aan een professionaliseringslag in de netwerkzorg met aandacht voor borging van kwaliteit, financiële bestendigheid en landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken. Dit was de inzet van het door ZonMw gefinancierde project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. Het project leverde mooie resultaten op vier deelterreinen:

 • Borging van de kwaliteit van oncologiezorgnetwerken.
 • Landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken.
 • Financiële bestendigheid van oncologiezorgnetwerken.
 • Samenwerking met medische oncologienetwerken, ziekenhuizen en huisartsen

 

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit van de oncologiezorgnetwerken te verstevigen en te borgen is in afstemming met diverse beroepsverenigingen een set van uniforme kwaliteitscriteria voor oncologiezorgnetwerken vastgesteld. Oncologiezorgnetwerken kunnen deze gebruiken bij de doorontwikkeling van hun netwerk en om hun kwaliteit verder te verbeteren. Ook kunnen ze hun kwaliteit laten toetsen door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Netwerken die voldoen aan de kwaliteitscriteria worden opgenomen in de Verwijsgids Kanker.

Landelijke dekking en groei

De oncologiezorgnetwerken moeten wel makkelijk vindbaar zijn voor zowel mensen met kanker als voor verwijzers zoals medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en huisartsen. De nieuwe website www.oncologiezorgnetwerken.nl biedt in één oogopslag een overzicht van erkende en startende oncologiezorgnetwerken in Nederland. De erkende netwerken voldoen allen aan de bovengenoemde kwaliteitscriteria. Voor leden van de oncologiezorgnetwerken is op deze website een toolbox ingericht. Hierin staan handleidingen, voorbeelddocumenten, best practices, scholingen en trainingen die oncologiezorgnetwerken kunnen helpen bij de start en doorontwikkeling van hun een netwerk.

Samenwerking

De Taskforce Cancer Survivorship Care werkt aan een sterkere verbinding van de oncologiezorgnetwerken met de medisch-technische oncologienetwerken, ziekenhuizen en huisartsen. Met de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) wordt vermelding van de oncologiezorgnetwerken in een volgende versie van het SONCOS normeringsrapport verkend. Een andere ontwikkeling is dat in de regio rondom het Erasmus MC en het Radboudumc de samenwerking tussen de AYA-kenniscentra en de oncologiezorgnetwerken is opgestart om zorg in de eerste lijn binnen oncologiezorgnetwerken te verlenen aan jongvolwassenen met kanker (AYA’s). Zo zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt en zijn er voor de potentiële eerstelijns AYA-experts kwaliteitscriteria en een e-learning ontwikkeld. Verwacht wordt dat de eerste AYA’s na de zomer naar deze oncologiezorgnetwerken kunnen worden verwezen.

Download de brochure over samenwerking

Toekomst

De Taskforce Cancer Survivorship Care blijft zich samen met de betrokken partijen inzetten om een landelijk dekkend netwerk van oncologiezorgnetwerken te verwezenlijken in verbinding met andere partijen in het zorglandschap, zoals ziekenhuizen en oncologienetwerken. Zodat elke patiënt die leeft met de gevolgen van kanker dichtbij huis binnen een oncologiezorgnetwerk aanvullend behandeld kan worden. Daarnaast is het voor de continuïteit en professionaliteit van netwerken essentieel dat er een structurele financiering komt.

Meer weten?

In verschillende regio’s ondersteunen de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) zowel beginnende als bestaande oncologiezorgnetwerken. Om de expertise die hiermee wordt opgedaan te delen, richtten zij speciaal hiervoor de coalitie Oncologienetwerken op, waarmee zij inzetten op een grotere  landelijke dekking van de oncologiezorgnetwerken in Nederland. Meer weten? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Meer kennisbank