Oncologiezorgnetwerken

2 min leestijd
  • Intro
  • Oncologiezorgnetwerken
  • Wat doet Proscoop?
  • Brochure samenwerking
  • Kennisdeling
  • Meer weten over dit onderwerp?

Kanker krijgt steeds meer de vorm van een chronische ziekte, waar mensen soms jaren na de behandeling nog de gevolgen van merken. Dat vraagt om heel goede (na)zorg, met name in de eerste lijn. Bijvoorbeeld van fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en andere specialisten. Wij werken hard aan het opzetten van oncologiezorgnetwerken. Waarbij we zorgverleners stimuleren mensen met kanker en hun nabestaanden dichtbij huis te behandelen en te begeleiden. Onder onze begeleiding zijn er de afgelopen jaren al 30 netwerken opgezet in onze regio.

Oncologiezorgnetwerken

Een oncologiezorgnetwerk is een netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en andere gespecialiseerde zorgverleners. De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar goed, zijn gespecialiseerd in oncologische zorg en zijn op de hoogte van elkaars aanpak. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over afstemming van zorg.

Vind een netwerk in de regio

Meer informatie over oncologiezorgnetwerken (in oprichting) in het werkgebied van Proscoop:

Vind een netwerk

Wat doet Proscoop?

In de afgelopen jaren zijn er onder begeleiding van Proscoop al circa 30 lokale en regionale oncologiezorgnetwerken opgezet in het werkgebied van Proscoop. Daarnaast is een ROS-netwerk coalitie gestart waarin adviseurs van de ROS’en kennis en ervaring delen. Daarbij wordt ingezet op een landelijk dekkend netwerk van oncologiezorgnetwerken. Meer informatie is de te lezen in onderstaande brochure.

Brochure samenwerking oncologie

Kennisdelen stimuleren

Proscoop stimuleert kennisdeling door deelnemers van lokale netwerken in ons werkgebied online en fysiek bij elkaar te brengen voor het uitwisselen van tips en ervaringen. Daarnaast voorzien we deze deelnemers van kennis en informatie.Ook organiseren wij regelmatig webinars en live bijeenkomsten over oncologie. Houd daarom onze agenda in de gaten.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met één van onze betrokken adviseurs.

 

Meer kennisbank