Karlijn de Vries

Adviseur

‘Don’t hate what you don’t understand’ – John Lennon

De zorgsector is volop in beweging. Dit vraagt om verandering, maar bovenal ook om samenwerking. Als adviseur zet ik mij in om verbindingen te leggen, dialoog te faciliteren en partijen te verbinden. Ik krijg energie van projecten en programma’s waarin de krachten worden gebundeld en waar gezamenlijk gewerkt wordt aan gerichte oplossingen. Oplossingen die aansluiten bij de verwachtingen en wensen van de burger.

Karlijn de Vries

Kennisbank