Resultaten behoeftepeiling chronische zorg

met MCC Klik is gericht op mensen met een chronische aandoening. Uit de resultaten blijkt dat er veel verbeterwensen zijn op het gebied van zorgverlening binnen de chronische zorg. Hierover…

Arnhem Digitale Zorg

Samenwerken via digitale zorg: inwoner krijgt regie, zorgverlener inzicht

…hebben we gekozen voor het communicatieplatform van OZOverbindzorg, omdat juist hier communicatie met de inwoner en haar zorgverlener centraal staat. We zijn in 2019 gestart met een pilot voor ouderen(zorg)’….

Drenthe Welzijn op Recept

Drenthe omarmt Welzijn op Recept: vier gemeenten zijn gestart

…het medisch en sociaal domein versterken. In Drenthe zijn er afgelopen jaren op dit gebied al goede ervaringen opgedaan met de kernteams integrale ouderenzorg. Het is een logische stap om…

Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Community of Care zet gezondheid voorop

…relaties. Die sterke relaties zijn een belangrijke randvoorwaarde om goed te kunnen samenwerken en onze doelen te behalen. We werken met elkaar vanuit vier essentiële waarden met bijbehorende doelen voor…

Drenthe Paramedie

Update Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe

…Doel is de zorggroep verder te verbreden met andere paramedische disciplines en (zorg)producten. Ook is de Paramedische Zorggroep samenwerkingspartner in de programmaraad van de Gezonde Marke, binnen de GALA preventieketens…

Achterhoek Arnhem Zwolle Geboortezorg

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

…doel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is dat de gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Zij zijn de eindgebruikers van de beschikbare data en…

Zutphen Apeldoorn Integraal Zorg Akkoord

Versterking eerstelijnszorg Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek uit de startblokken

Op 8 en 15 februari vonden in de regio’s Achterhoek en Apeldoorn-Zutphen bijeenkomsten plaats om de versterking van de eerstelijnszorg in de regio op gang te brengen. Met de bijeenkomsten…

Landelijk

Samenwerking als basis voor een vitale en gezonde regio

…opzetten van oncologiezorgnetwerken. Dit zijn netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de zorg en begeleiding voor mensen die leven met en na kanker. Door professionals in de 0e, 1e,…

Zwolle Positieve Gezondheid

Terugblik: RZA-inspiratiesessie ‘Anders innoveren, anders financieren’

…we daarvoor nodig? Niet langer elke zorgvraag zoals nu oppakken vraagt wellicht een andere aanpak? Gaat ons dat ruimte geven? Zijn er extra afspraken nodig met bijvoorbeeld zorgverzekeraars voor comfort?…