Zoeken

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

zorgaanbieder samenwerkt met andere zorgaanbieders, kent de zorgaanbieder de gegevensbehoefte van haar zorgverleners. De zorgaanbieder weet welke diensten voor elektronische samenwerking hiervoor nodig zijn en zorgt dat die er komen….

Drenthe Ouderenzorg

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen lanceert nieuw kennisplatform

Vanaf nu kunnen zowel zorgprofessionals en beleidsmedewerkers als ouderen terecht op het kennisplatform van Alliantie Drentse Zorg met Ouderen voor allerlei kennis over de ouderenondersteuning en -zorg in Drenthe. Het…

Drenthe Ouderenzorg

Integrale samenwerking en naoberschap belangrijk voor ouderenzorg in Drenthe

…regionale adviesorganisatie actief samen met de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en andere betrokken instanties op het gebied van ouderenzorg. Wij praten niet alleen over de ouderen, maar zeker ook…

Drenthe Ouderenzorg

RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen opgezet, met als doelen: Integrale, persoonsgerichte en toekomstbestendige ondersteuning en zorg voor ouderen te organiseren Wensen en behoeften van ouderen als vertrekpunt nemen en daarmee…

Drenthe Ouderenzorg

Eerste training ouderenparticipatie in Drenthe succesvol

…een meerwaarde. De rol van Proscoop Proscoop werkt als regionale adviesorganisatie actief samen met de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en andere betrokken instanties op het gebied van ouderenzorg. Wij…

Drenthe Ouderenzorg

‘Doe mee in de samenleving, dat houd je gezond’: interview met Anjo Geluk en Mieke Sol

…de meest actuele informatie hierover. Wat doet de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen? De Alliantie Drentse zorg met Ouderen is een netwerk waarin ouderen, aanbieders van wonen, welzijn en zorg,…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…en derdelijnszorg, en langdurige zorg. We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.   https://youtu.be/a84cubikahM Downloads Downloads download 18329 Visualisatie visie eerstelijnszorg 2030 download 18333 Visie eerstelijnszorg 2030…

Arnhem Palliatieve Zorg

Pilot | palliatieve zorg-coach

…juiste antwoorden. Er is een flow ontstaan waarin zorgverleners met elkaar samenwerken, over schotten en domeinen heen. Zorgaanbieders (o.a. ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, hospice en thuiszorg) bewegen naar elkaar toe en weten…

Landelijk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid | 10 praktische voorbeelden vanuit de ROS’en

…e.o. en Zuid-Holland Zuid. Die trajecten zijn onder meer praktisch in werkgroepen met zorgverleners of adviserend in de patiëntreis, krachtige basiszorg, Transitie010 en de transitie in regio Zuid-Hollandse Eilanden en…