Integrale samenwerking en naoberschap belangrijk voor ouderenzorg in Drenthe

30 november 2022 4 min leestijd
  • Intro

Ongeveer 190 deelnemers kwamen op 30 september 2022 samen voor de werkconferentie Samen beslissen in beleid, innovatie en uitvoering, georganiseerd onder de vlag van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. Het ochtendprogramma was strategisch van aard en richtte zich vooral op bestuurders, zorgmanagers, -professionals en ouderen. Het middagprogramma meer praktisch van aard en bestond uit tien deelsessies, waarin kennis werd uitgewisseld in kleinere groepen. 

Ouderenzorg staat voor grote uitdaging

De komende decennia staat de ouderzorg voor een enorme opgave. Denk hierbij aan de dubbele vergrijzing (het aantal ouderen verdubbelt de komende 20 jaar en men bereikt gemiddeld een hogere leeftijd), het oplopend personeelstekort in de zorg, de krapte op de woningmarkt en de problematiek rondom eenzaamheid, dementie en de voorbereiding op de laatste levensfase. Diverse organisaties, actief in de ouderenzorg in Drenthe, bundelden hun krachten in deze werkconferentie, die plaatsvond in het Provinciehuis in Assen.

Interactie vanuit de werkgroepen

In de ochtend werd onder andere stilgestaan bij de regiovisie en doorontwikkeling van ouderenzorg. De ochtend werd afgesloten met een interactief onderdeel.

Einde marktwerking?

De ochtend werd kernachtig samengevat door oud-wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden:

“Niemand in deze zaal heeft vandaag gezegd: de marktwerking, die lost het wel op! Ik denk daarom dat we in Drenthe afscheid hebben genomen van de marktwerking in de zorg.”

Deze opmerking oogstte veel instemming en applaus. Brink wees er ook op dat Drenten elkaar goed weten te vinden en dat naoberschap belangrijke kansen biedt. Gemeenten zouden bestaande, (kleinschalige) initiatieven moeten waarderen en ondersteunen.

Deelsessies in de middag

Tijdens de netwerklunch was er ruimte voor de deelnemers om elkaar te ontmoeten. Daarna gingen ouderen, beleidsadviseurs en professionals uit welzijn en zorg aan de slag rondom verschillende thema’s. Er waren tien deelsessies rondom diverse thema’s. Hier worden twee deelsessies uitgelicht:

1. Ouder worden op weg naar 2040

In de interactieve workshop ouderenparticipatie, geleid door Famke ten Brinke, ging men concreet aan de slag rondom deze vraag:  ‘In 2040 zijn er veel meer ouderen, dan is er minder ondersteuning en meer ouderenparticipatie(?); ZELF, THUIS en DIGITAAL (als het kan). Wat is hiervoor nodig?’ Het panel was samengesteld uit personen vanuit welzijn, zorg, gemeenten en een oudere. Dat was tevens de samenstelling van de aanwezigen. Voor veel ouderen bleek niet duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Hoe ziet ‘zelf, thuis, digitaal’ eruit en wat betekent ‘als het kan’ eigenlijk?

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is hierin een belangrijk uitgangspunt. Een goede dag hebben, welbevinden, vitaliteit en een goed leven kunnen leiden zijn belangrijker dan fysieke gezondheid alleen. Ook is meer samenwerking tussen bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties belangrijk en noodzakelijk. Lees meer over de deelsessie ouderenparticipatie >>

2. De laatste levensfase

De workshop Advanced Care Planning (ACP) bestond uit verschillende onderdelen. Berit Mulder van Varekamp Notariaat uit Dwingeloo nam de deelnemers mee in het belang van zaken vastleggen bij de notaris en huisarts om ervoor te zorgen dat de regie bij de burger blijft. Wat moet er allemaal geregeld worden? Welke wensen zijn er? Tijdens de sessie kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het verschil tussen een levenstestament en een testament.

Het gesprek aangaan

Daarna werd de groep door trainster Jacqueline Tijhaar en actrice Liesbeth van Reek meegenomen in de vraag Hoe en wanneer begint u een gesprek over uw laatste levensfase? Deze vraag riep veel emoties op. Tijdens de rollenspellen kregen deelnemers een inkijkje in verschillende gesprekstechnieken, van sturend tot volgend. Er werd duidelijk dat de burger hierin de regie heeft, thuis in sociale kring als dat mogelijk is, of bij huisarts of zorgverlener. Het blijkt emotioneel moeilijk om te praten over de sterfelijkheid van het leven, soms is het makkelijker om dit gesprek aan te gaan met iemand die wat minder emotioneel verbonden is. De huisarts is in dit gesprek een belangrijke schakel. Het belang van training gespreksvoering is mooi weergegeven en heeft handvatten gegeven om hiermee verder te gaan. Lees meer over de deelsessie Advanced Care Planning >>

De rol van Proscoop 

Proscoop werkt als regionale adviesorganisatie actief samen met de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en andere betrokken instanties op het gebied van ouderenzorg. Wij praten niet alleen over de ouderen, maar zeker ook mét deze belangrijke doelgroep. Proscoop is actief betrokken bij de werkgroepen grensvlakken, burgerparticipatie en monitoring. Onze adviseur Elisabeth Floor in het aanspreekpunt voor de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen.  

In de Alliantie vertegenwoordigen onderstaande partners de verschillende domeinen in de Drentse dienstverlening aan ouderen: Denktank 60+ Noord, HZD, Netwerk Welzijn Drenthe, Icare, VDG, Domesta, Trendbureau Drenthe, Proscoop, Zilveren Kruis en CMO STAMM. 

Meer post

Drenthe Burgerparticipatie Ouderenzorg

Drents inwonerspanel ontwikkelt publieksinformatie voor soepelere overgang Wmo naar Wlz

Op initiatief van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen heeft een inwonerspanel bestaande uit mantelzorgers met ervaringskennis, begeleid door Proscoop…

Flevoland Ouderenzorg Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

We kijken met plezier terug op de netwerksessie Taal en Gezondheid van begin februari in De Meerpaal in Dronten. Naast…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…