Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

6 maart 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Impressie
  • Visuele notulen
  • Achterstandsfonds
  • Meer weten over dit onderwerp?

We kijken met plezier terug op de netwerksessie Taal en Gezondheid van begin februari in De Meerpaal in Dronten. Naast vele beleidsambtenaren, taalaanbieders en zorgverleners uit Flevoland waren onze adviseurs Esther Kleijer en Ayse Baltaci namens Proscoop aanwezig en volgden een afwisselend programma.

Impressie van de bijeenkomst

Aan bod kwamen:

  • Het spinnenweb en hoe je dit kunt inzetten als tool om het gesprek over taal en gezondheid aan te gaan,
  • Met plezier gezond oud! gaat over hoe je met ouderen taal-, digi- en rekenvaardigheden kunt bespreken aan de hand van thematische kaarten. Zelf aan de slag met dit gratis materiaal? Klik hier
  • De snelkookpan, hoe je in een kort tijdbestek met elkaar concreet aan de slag kan gaan met taal en gezondheid.

Bekijk de visuele notulen van deze middag

Link met het Achterstandsfonds

Proscoop is betrokken bij het Achterstandsfonds Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe. Dit fonds is bedoeld om huisartsen in achterstandswijken te ondersteunen waar de zorgvraag doorgaans groter is dan in andere praktijken.

Huisartsen in deze wijken kunnen aanspraak maken op de Achterstandsfondsgelden om de kwaliteit van zorg te waarborgen en de werkdruk te verminderen. Voorbeelden waar dit fonds kan worden ingezet zijn bijv. tolkendiensten, bevorderen van de toegankelijkheid van de huisartsenzorg, het verbeteren van de samenwerking met andere disciplines etc. Meer informatie kun je vinden op de site van het Achterstandsfonds.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met één van onze betrokken adviseurs.

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem – het andere gesprek: tips, taal en tools

Dinsdagmiddag 11 juni 2024 vond de derde bijeenkomst van de Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem plaats bij de Kookplaats in…

Drenthe Burgerparticipatie Ouderenzorg

Drents inwonerspanel ontwikkelt publieksinformatie voor soepelere overgang Wmo naar Wlz

Op initiatief van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen heeft een inwonerspanel bestaande uit mantelzorgers met ervaringskennis, begeleid door Proscoop…

Salland Vechtdal Zwolle Positieve Gezondheid

Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

Een terugblik en vooruitblik van de afgelopen drie jaren Drie jaar geleden zijn Proscoop, GGD IJsselland en provincie Overijssel, samen…