Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

6 juni 2024 2 min leestijd
  • Intro
  • Drie pijlers voor succes
  • Een groeiend netwerk
  • Regionaal expertise-en schakelpunt
  • Terugblik en vooruitblik
  • Bekijk de Terugblik en Vooruitblik
  • Meer informatie
  • Contact

Een terugblik en vooruitblik van de afgelopen drie jaren

Drie jaar geleden zijn Proscoop, GGD IJsselland en provincie Overijssel, samen met een tiental andere partijen, gestart met de regionale beweging Positief Gezond IJsselland. Het doel? Een bredere kijk op gezondheid stimuleren, zodat zoveel mogelijk inwoners gelukkiger en gezonder kunnen leven en actief deelnemen aan de maatschappij.

Drie pijlers voor succes

Met de pijlers ‘Inspireren, Leren & Ontwikkelen en Bewustwording’ is de beweging enthousiast van start gegaan. De afgelopen jaren hebben we onder andere tal van inspirerende verhalen gedeeld, talloze mensen in IJsselland getraind in Positieve Gezondheid en diverse Inspiratiemiddagen en een viertal theatervoorstellingen zoals ‘Dromen Vangen’ georganiseerd. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de enthousiaste en waardevolle bijdrage van leden uit onze klankbordgroep die als ambassadeurs veel werk verrichten.

Een groeiend netwerk

Onze beweging heeft hard gewerkt aan het opbouwen en versterken van netwerken in de regio IJsselland, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ons succes is zichtbaar in de 1000 volgers op onze LinkedIn-pagina, een prachtig opgebouwd netwerk.

Regionaal expertise-en schakelpunt

Positief Gezond IJsselland fungeert als intermediair tussen professionals en inwoners, en faciliteert kennisdeling en verspreiding van het gedachtegoed Positieve Gezondheid. We bieden tools en handreikingen aan professionals om hen te ondersteunen bij het integreren van deze brede kijk op gezondheid in hun werk en om het verder te verspreiden onder de inwoners.

Terugblik en vooruitblik

In onze Terugblik en Vooruitblik laten we zien hoe we door te inspireren, verbinden en faciliteren een positieve impact hebben gemaakt. Nog belangrijker: we laten zien hoe we in de toekomst willen aansluiten bij regioplannen en andere regionale initiatieven om onze missie voort te zetten.

Meer informatie

Wil je meer weten over de beweging Positief Gezond IJsselland? Heb jij een inspirerend verhaal, een goede tool of wil je samenwerken? Neem dan contact op met Judith Heinrich van Proscoop of Jacquelien Nijboer van GGD IJsselland per e-mail via contact@positiefgezondijsselland.nl

Contact

Meer post

Arnhem Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem – het andere gesprek: tips, taal en tools

Dinsdagmiddag 11 juni 2024 vond de derde bijeenkomst van de Beweging Positieve Gezondheid regio Arnhem plaats bij de Kookplaats in…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…

Drenthe Positieve Gezondheid

Proscoop en Welzijn de Wolden verzorgen workshop tijdens inspiratiemiddag Mentale Gezondheid

In Drenthe zetten we in op een beweging voor een mentaal gezond Drenthe. Binnen deze beweging heeft iedereen een rol:…