Judith Heinrich

Adviseur

‘Gezondheid is zo veel meer dan de afwezigheid van ziekte’

Voor een hoge ervaren gezondheid en een toekomstbestendige zorg hebben we veerkrachtige inwoners en organisaties nodig die om kunnen gaan met uitdagingen. Samen optrekken in de maatschappelijke opgave om dit te bereiken is mijn passie en kracht!

 

Om de zorg echt te transformeren ben ik ervan overtuigd dat intrinsieke motivatie van alle betrokkenen noodzakelijk is. Het creëren van draagvlak, een proactieve en flexibele houding en inspringen op ‘waar de energie zit’ zijn in mijn ogen cruciaal om een impactvolle bijdrage te leveren aan deze opgave. Mijn werkdag is geslaagd als ik samen met anderen een nieuw stukje van deze lastige en belangrijke puzzel heb kunnen leggen!

Judith Heinrich