Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

15 december 2023 1 min leestijd
  • Intro
  • Intro
  • Meer informatie

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven akkoord, omvatten Kansrijke start, kind naar gezonder gewicht, gecombineerde leefstijl interventies bij volwassenen met overgewicht, valpreventie bij ouderen en Welzijn op recept.

Regionaal wordt er intensief samengewerkt over domeinen heen om deze ketenaanpakken te realiseren. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsinstellingen maken regionale afspraken om de uitvoering op lokaal niveau mogelijk te maken.

Op de IJssellandScan vind je rondom de ketenaanpakken nu cijfers over de huidige stand van zaken op thema. De komende periode zullen deze gegevens op de site worden aangevuld. Blijf op de hoogte en bekijk regelmatig de site voor nieuwe cijfers en informatie over de ketenaanpakken. Wil je weten hoe jouw gemeente presteert of ben je nieuwsgierig naar regionale resultaten? Bekijk de tegel hier.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over de IJssellandscan kan je contact opnemen met de onderstaande personen.

Meer post

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Gezondheidsbrief aan de informateur: Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan informateur Plasterk pleiten vertegenwoordigers uit…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

De eerstelijnszorg in Nederland staat voor de uitdaging om de groeiende vraag naar zorg van ouderen en chronisch zieken op…

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken…