Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

15 december 2023 1 min leestijd
  • Intro
  • Intro
  • Meer informatie

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven akkoord, omvatten Kansrijke start, kind naar gezonder gewicht, gecombineerde leefstijl interventies bij volwassenen met overgewicht, valpreventie bij ouderen en Welzijn op recept.

Regionaal wordt er intensief samengewerkt over domeinen heen om deze ketenaanpakken te realiseren. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsinstellingen maken regionale afspraken om de uitvoering op lokaal niveau mogelijk te maken.

Op de IJssellandScan vind je rondom de ketenaanpakken nu cijfers over de huidige stand van zaken op thema. De komende periode zullen deze gegevens op de site worden aangevuld. Blijf op de hoogte en bekijk regelmatig de site voor nieuwe cijfers en informatie over de ketenaanpakken. Wil je weten hoe jouw gemeente presteert of ben je nieuwsgierig naar regionale resultaten? Bekijk de tegel hier.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over de IJssellandscan kan je contact opnemen met de onderstaande personen.

Meer post

Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Publicatie Mid-Term Review IZA: Een Reflectie op Zorgtransformatie vanuit Proscoop

Eind juni is de Mid-Term Review (MTR) over het Integraal Zorgakkoord (IZA) gepubliceerd, waarin de voortgang van het IZA wordt…

Drenthe Burgerparticipatie Ouderenzorg

Drents inwonerspanel ontwikkelt publieksinformatie voor soepelere overgang Wmo naar Wlz

Op initiatief van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen heeft een inwonerspanel bestaande uit mantelzorgers met ervaringskennis, begeleid door Proscoop…

Arnhem Burgerparticipatie Positieve Gezondheid Integraal Zorg Akkoord

Verbinding in de wijk – regio Arnhem

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn,…