Eerste training ouderenparticipatie in Drenthe succesvol

5 april 2022 3 min leestijd
  • Intro

“Een keurig georganiseerde en verzorgde bijeenkomst” omschreef een deelnemer de eerste training ouderenparticipatie. Op maandag 28 maart organiseerden Denktank 60+ Noord en Alliantie Drentse Zorg met Ouderen een basistraining over ouderenparticipatie in Assen. Een geslaagde training waarin ouderen een introductie kregen op ouderenparticipatie en hun eigen rol daarin.

Deelnemers volgden een interactieve workshop ‘Zó werkt de zorg’ van Kees Wessels van De Argumentenfabriek. Ook gaf Famke ten Brinke een workshop waarin onderling kennis en ervaring uit werd gewisseld over dit belangrijke onderwerp. De training krijgt op 11 april een vervolg waarin dieper ingegaan wordt op de actuele situatie van de Drentse ouderenzorg. 

Toegankelijke informatie over het zorgstelsel

Kees Wessels van De Argumentenfabriek ging de discussie aan over wat ouderen zelf kunnen doen binnen ouderenparticipatie. Daarnaast liet hij ouderen met een luchtige quiz kennismaken met de zorg. De aanwezigen kregen op deze manier veel betrouwbare, neutrale en toegankelijke informatie die waardevol is om goed onderbouwde keuzes te maken. De deelnemers waren enthousiast over deze nuttige sessie met veel nieuwe informatie. Men gaf ook aan het zorgstelsel als complex te zien.

Kennis, ervaring en talenten benutten

Een deel van de training stond in het teken van elkaar leren kennen en elkaars talenten benutten. Ook ontdekten de deelnemers wat ze zelf willen en kunnen. Procesbegeleider Famke ten Brinke begeleidde de workshop, waarin de deelnemers zochten naar wat nodig is voor een wezenlijke inbreng van ouderen op het beleid. Dit beleid gaat hen tenslotte zelf aan. Tot slot werd er vooruit gekeken naar de tweede cursusdag en de digitale bijeenkomsten die daarna volgen. Daarin is de inbreng van deelnemers een onmisbare basis.

Wat willen de deelnemers bereiken?

Op deze vraag kwamen mooie, concrete antwoorden naar boven, zoals:

  • Verminderen van eenzaamheid bij jong en oud
  • Goede preventie
  • Inclusie: samenleving waarin iedereen mee kan doen
  • Terugdringen van geluidsoverlast
  • Creëren van betere woonmogelijkheden

Ook vinden de deelnemers eigen regie en verantwoordelijkheid belangrijk. Bijvoorbeeld door als burger meer invloed en inbreng te hebben bij beslisorganen. Om deze doelen te bereiken hebben deelnemers veel te bieden binnen de Drentse ouderenzorg. Denk hierbij aan inbreng, een luisterend oor, tijd, oplossingsgerichtheid en een praktische blik die wat moet opleveren. Kortom, echt een meerwaarde.

De rol van Proscoop 

Proscoop werkt als regionale adviesorganisatie actief samen met de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en andere betrokken instanties op het gebied van ouderenzorg. Wij praten niet alleen over de ouderen, maar zeker ook mét deze belangrijke doelgroep. Alle aandacht voor behoefte en beleving van de ouderen.  

In de Alliantie vertegenwoordigen onderstaande partners de verschillende domeinen in de Drentse dienstverlening aan ouderen: Denktank 60+ Noord, HZD, Netwerk Welzijn Drenthe, Icare, VDG, Domesta, Trendbureau Drenthe, Proscoop, Zilveren Kruis en CMO STAMM. 

 width=

Meer post

Flevoland Ouderenzorg Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

We kijken met plezier terug op de netwerksessie Taal en Gezondheid van begin februari in De Meerpaal in Dronten. Naast…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…

Drenthe Ouderenzorg Integraal Zorg Akkoord

Actualisatie Kennisdocument Wmo-Wlz en terugblik op scholingen Wlz

Proscoop heeft in opdracht van de Alliantie Drentse zorg met Ouderen dit jaar drie goed bezochte scholingen Wlz (Wet langdurige…