Training Wet Langdurige Zorg (WLZ) regio Noord/Midden Drenthe

Datum: 18 september 2023
Tijd: 13:30 - 16:00 uur
Locatie: Wijkcentrum De Componist, Paganinilaan 15 te Assen
Doelgroep: Deze training is bedoeld voor Wmo-consulenten, onafhankelijke cliëntondersteuners- Wmo, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en transitieverpleegkundigen van het CTV werkzaam in de regio Noord- en Midden-Drenthe.
Organisatie: Proscoop & Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 13 september 2023
Kosten: Gratis

Op  18 september 2023 organiseert Proscoop samen met de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Training Wet Langdurige Zorg (Wlz) in de regio Noord- en Midden-Drenthe

Wil je alle ins en outs weten over dit thema? Wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Loop je tegen barrières op bij de indicatiestelling naar de Wlz? Wil je collega’s uit het veld ontmoeten en samen naar oplossingen zoeken? Meld je dan aan via onderstaande link.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn:

  • Indicatiestelling, afwegingskader, rol van CIZ en de rol van het zorgkantoor
  • Organisatie van een soepele overgang van Wmo/Zvw naar Wlz
  • Vormgeven van samenwerking met betrokken disciplines in het veld

Je gaat met collega’s uit de regio het werk om op basis van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk samen een werkwijze te ontwikkelen en meer te weten te komen van elkaars kennis en kunde.

Het geactualiseerde Kennisdocument Wmo-Wlz zal de basis vormen voor deze training. We verzoeken je om voorafgaand aan deze training het kennisdocument te bestuderen.

Kennisdocument en Routekaart Wmo-Wlz geactualiseerd

Dit voorjaar was er de scholing Wlz voor professionals (georganiseerd door Proscoop en de werkgroep grensvlakken van de Alliantie Drentse zorg met ouderen). Dit was de aanleiding om samen met partners het Kennisdocument Wmo-Wlz en de Routekaart te actualiseren. Het Kennisdocument met de Routekaart Wmo-Wlz 2023 hebben als doel om heldere en eenduidige informatie rond de overgang van Wmo naar Wlz te bundelen voor professionals die betrokken zijn bij de ondersteuning en zorg voor ouderen. Deze instrumenten zijn ontwikkeld samen met het CIZ, Zorgkantoor Zilveren Kruis, Zorgbelang Drenthe en de trekkende gemeenten van de Alliantie Drentse zorg met ouderen.

Tijdens de scholingen Wlz voor professionals krijg je meer informatie over de overgang Wmo-Wlz en kun je vragen stellen over complexe casuïstiek. Wil je hierover doorpraten met collega’s uit je (sub)regio? Meld je dan hieronder aan.