Eerste concept zorgpaden ALK (SOLK) gepresenteerd aan regiegroep ALK (SOLK) Treant

11 maart 2022 3 min leestijd
  • Intro

De eerste concepten van de twee zorgpaden ALK (SOLK) 18- en 18+ is een feit. Beide concepten zijn gepresenteerd en van commentaar voorzien vanuit de regiegroep ALK Treant. De twee werkgroepen gaan de commentaren verwerken. De afronding is in zicht en het geheel zal tijdens een webinar worden gepresenteerd. Een belangrijk doel van deze zorgpaden is eenheid scheppen binnen de criteria van ALK-klachten.

Wat is ALK (SOLK)?

Voorheen stond ALK bekend onder de naam SOLK. De definitie van ALK is: ‘Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) zijn klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klachten voldoende verklaart’.

Het ontstaan van zorgpaden 18- en 18+

De Regiegroep ALK Treant bestaat uit verwijzers (huisartsen, jeugdartsen) en aanbieders van eerste- en tweedelijns zorg, die zich richten op mensen met ALK, binnen het adherentiegebied van Treant. In 2020 kwam deze regiegroep met het idee om multidisciplinaire, domeinoverstijgende zorgpaden ALK op te stellen. Deze zorgpaden zijn onderverdeeld in twee groepen, namelijk kinderen (18-) en voor volwassenen (18+). Om dit idee goed vorm te geven zijn er twee multidisciplinaire werkgroepen in het leven geroepen. Deze bestaan uit eerste- en tweedelijns zorgverleners die regelmatig ALK-patiënten begeleiden. Beide werkgroepen hebben een achterban, bestaande uit een aantal specialismen zoals reumatologie, interne geneeskunde, gynaecologie en neurologie. Deze achterban geeft een professionele visie over de zorgpaden.

Ervaringsdeskundigen denken mee

Proscoop organiseerde begin 2021 samen met het Transmuraal Coördinatiecentrum van Treant (TCCT) twee digitale bijeenkomsten. Hierin werden de uitgangspunten voor het gehele proces voor de te ontwikkelen zorgpaden vastgesteld. Zo kwam er naar voren dat betrokkenheid van ervaringsdeskundigen erg waardevol is voor de zorgverleners. Door stichting Emovere zijn (ex)ALK-patiënten benaderd met als doel deze mensen actief deel te laten nemen binnen de werkgroepen. Drie (ex) ALK patiënten maken nu deel uit van de werkgroep zorgpad 18+.

Uitgangspunten van zorgpaden

Een belangrijk uitgangspunt van de beide zorgpaden is dat lichaam en geest niet te scheiden zijn. Daarnaast zijn er doelen en afspraken vastgesteld:

  • Eenheid scheppen binnen criteria van klachten (uitgegaan van de ernst van de klachten)
  • Afspraken maken welke zorgverleners de best passende zorg kunnen bieden
  • Iedere ALK-patiënt krijgt een eigen regiebehandelaar

Naast deze afspraken is het van uiterst belang dat iedere ALK-patiënt dezelfde uitleg krijgt binnen zijn of haar behandeltraject. Elke betrokken eerste- of tweedelijns zorgverlener zal zich hiervoor inzetten.

Huidige stand van zaken

Onlangs was er een digitale bijeenkomst van de regiegroep ALK Treant (uit het adherentiegebied van Treant) waar de zorgpaden zijn gepresenteerd. De beide zorgpaden naderen hun afronding. Als de commentaren zijn verwerkt, zullen de zorgpaden worden voorzien van de juiste lay-out. In een webinar wordt binnenkort het geheel gepresenteerd en toegelicht. Als het webinar heeft plaatsgevonden, is deze online terug te zien, zodat de informatie langdurig beschikbaar blijft.

De rol van Proscoop

Proscoop en het Transmuraal Coördinatiecentrum van Treant (TCCT) werken nauw samen in dit gehele project. Proscoop begeleidt de regiegroep ALK Treant en draagt zorg voor de lay-out van de zorgpaden en de organisatie van het webinar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze adviseur Elisabeth Floor.

Meer post

Arnhem Paramedie ALK/SOLK GGZ

Verbinding in de regio door netwerksamenwerking 

Over het Netwerk Psychosomatiek Arnhem   Hoe bouw je een netwerk? Hoe krijg je iedereen betrokken en zorg je voor…

Zwolle ALK/SOLK

SOLK op school

Proscoop organiseerde samen met een jeugdarts van GGD IJsselland en een kinderfysiotherapeut van Fysioplus in Zwolle de eerste twee bijeenkomsten…

Apeldoorn ALK/SOLK

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

‘Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de regio door tijdig te signaleren, een juiste “diagnose”…