Verbinding in de regio door netwerksamenwerking 

29 juni 2023 4 min leestijd
  • Intro

Over het Netwerk Psychosomatiek Arnhem
 

Hoe bouw je een netwerk? Hoe krijg je iedereen betrokken en zorg je voor een goede borging? Deze vragen beantwoorden onze adviseurs Nelli Kossenko en Kim Boerakker samen met het Netwerk Psychosomatiek Arnhem. Het netwerk bestaat uit 12 ervaren therapeuten met ieder zijn eigen specialisme. Ze hebben onze adviseurs gevraagd om de lijn voor de toekomst samen uit te stippelen. Hoe gaat dit in de praktijk en wat levert het op? We gaan in gesprek met proscoopadviseur Nelli Kossenko en netwerklid en psychosomatisch oefentherapeut Helma Rossen. 

Nelli, waarom is een netwerk belangrijk?
‘Door betrokken te zijn in een netwerk valt er beter samen te werken. Denk aan vragen als: welke patiënten zie je in je praktijk? Wie verwijs je door, waarom en naar wie? Wat kenmerkt ieders werkwijze? Welke tools gebruik je? Door elkaar te ontmoeten leren professionals elkaar in de regio kennen. Deze kennis kunnen ze gebruiken in hun dagelijkse praktijk.’ 

Wat kenmerkt dit netwerk?
‘Het Netwerk Psychosomatiek Arnhem bestaat uit een groep ervaren fysio-, hapto- en oefentherapeuten die curatief werken maar ook vanuit preventie en inzetten op normalisatie. Het normaliseren van tegenslagen waarbij je geest invloed kan hebben op je lichaam, met soms lichamelijke klachten als gevolg. Als netwerk zijn zij overtuigd van de verbinding van lichaam en geest, dit passen zij ook toe in hun praktijk.’ 

Helma, wat is belangrijk bij samenwerken in een netwerk?
‘Een goede en veilige setting onderling waarbij iedereen elkaar vertrouwt. Daarnaast, misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor een blijvend netwerk, is de groep mensen. Wij hebben een leuke groep met veel actievelingen en kritische denkers. Er is veel verbondenheid waardoor we elkaar laagdrempelig benaderen en leren van elkaar.’  

Wat is jullie meerwaarde als netwerk?
‘Met het netwerk zorgen we dat mensen met psychosomatische klachten/ aanhoudende lichamelijk klachten (ALK) op de juiste plek terecht komen. We bestaan uit verschillende disciplines waardoor we vragen ook breder kunnen weerleggen. In het netwerk delen we o.a. casuïstiek zodat we van elkaar leren. Daarnaast is het ook fijn om meer mensen uit je omgeving te kennen. Waar ik zelf vragen kan neerleggen maar waar we ook naar elkaar kunnen doorverwijzen. Juist bij deze patiënten is het fijn dat je meer kunt vertellen over een (nieuwe) therapeut.’ 

Nelli, wat is jullie rol?
‘Wij verbinden het netwerk door procesbegeleiding. Voor het begeleiden van dit netwerk hebben wij voor het netwerkcanvas gekozen, een methode om samen met alle leden de ambitie voor de toekomst uit te stippelen en de weg daarnaartoe goed te organiseren. Er komt een moment dat het netwerk zelfstandig verder gaat, deze methode zal de deelnemers ook dan helpen om hun eigen proces structuur te geven. Nu kijken we naar wat past bij het netwerk en zoeken manieren die daarbij aansluiten. Zo hebben we bijvoorbeeld onlangs een creatieve werkvorm toegepast: door het maken van een coverstory waarbij zowel afbeeldingen als woorden gebruikt konden worden (insteek: hoe zien we het netwerk over 3 jaar) hebben wij inzicht in de toekomst en werken dit uit tot een gezamenlijke ambitie.’ 

Helma, hoe zien jullie de toekomst?
‘Verbonden blijven als netwerk. We werken individualistisch, het is heel fijn dat we bij elkaar terecht kunnen. We investeren nu tijd maar het netwerk brengt ons veel. We blijven samen stappen maken. Naast betrokkenheid in het netwerk willen we ons ook zichtbaarder maken in de regio. We zoeken hierbij naar manieren die passen bij ons als personen, waar we energie van krijgen.’

Hoe ervaren jullie de procesbegeleiding door Nelli en Kim?
‘Heel positief, open en enthousiast. Echt een meerwaarde dat ze zo lang mogen meelopen. Als ze ons hadden losgelaten, hadden we dit niet voor elkaar gekregen. Ze stellen open maar ook kritische vragen. Ze zoeken manieren die bij ons passen en werken dit concreet uit. Door de regelmatige bijeenkomsten (ene keer fysiek en andere online) blijven we bij de les.’ 

 

Meer informatie? Neem contact of met Nelli via nelli.kossenko@proscoop.nl  of met Kim via kim.boerakker@proscoop.nl

 

 width=

Helma Rossen werkt als psychosomatisch therapeut in Huissen. Ze werkte jaren als oefentherapeut en ervaarde dat veel klachten niet alleen fysiek te benaderen zijn. Helma heeft tien jaar geleden de opleiding tot psychosomatisch therapeut gevolgd en vanaf de oprichting van het netwerk betrokken. Ze behandelt mensen met klachten door o.a. angst, depressie, duizeligheid, hyperventilatie en aanhoudende lichamelijke klachten. 

 

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

Op 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. In de praktijk betekent…

Drenthe Paramedie

Update Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe

Eind 2023 is de coöperatie Paramedische Zorggroep Gezond in Drenthe geformaliseerd. De coöperatie is een nieuwe samenwerking bestaande uit de…